Вільчковський Едуард Станіславович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Вільчковський Едуард Станіславович

Вільчковський Едуард Станіславович –- член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук.


Народився 19.01.1935 р. у м. Нижній Тагіл.


Зміст

Освіта

Закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт»

Досвід роботи

 • вчитель фізкультури та викладач педагогічного училища в м. Переяслав-Хмельницький на Київщині,
 • аспірант Харківського педагогічного інституту імені Григорія Сковороди,

Продуктивна науково-педагогічна діяльність

 • у Навчально-методичному кабінеті фізичного виховання Міністерства освіти України,
 • у Науково-дослідному інституті педагогіки України,
 • в Інституті проблем виховання АПН України (завідувач лабораторією),
 • в експертних комісіях МОНУ,
 • у складі вчених рад ВАК України із захисту докторських дисертацій — Національному університеті фізичного виховання і спорту, Науково-дослідному Інституті педагогіки та Інституті дефектології АПН України,
 • у складі вчених рад ВАК України із захисту кандидатських дисертацій — Луцькому національному університеті імені Лесі Українки, Львівському університеті фізичної культури і спорту.

Успішна й плідна викладацька праця у вищій школі

 • Центральному інституті удосконалення вчителів (ЦІППО)
 • Київському державний інституті фізичної культури,
 • Львівському університеті фізичної культури і спорту.

Зараз працює на посадах:

 • професор кафедри рекреації і туризму Луцького національного університету імені Лесі Українки,
 • завідувач, професор кафедри педагогіки здоров’я і фізичного виховання Гуманітарно-природничого університету імені Яна Кохановського, м. Кельце, Польща

Наукова діяльність

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за двома спеціальностями 13.00.01, 13.00.04 на тему : «Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет»

Понад 450 наукових публікацій ! Кілька десятків підручників з теорії і методики фізичного виховання дітей (серед них — перші підручники українською для виші в незалежній Україні):

 • для вихователів,
 • інструкторів з фізичного виховання,
 • вчителів фізичної культури

Участь у розробці стратегічних державних документів :

 • Базового компоненту дошкільної освіти в Україні,
 • стандартів освіти в галузі фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України,
 • стандартів рухової підготовленості дітей та учнівської молоді в Україні
 • понад 15 програм з фізичного виховання дітей дошкільного віку в загальних і спеціальних дошкільних навчальних закладах,
 • 8 програм з фізичної культури для початкової школи.

Ці досягнення свідчать про творення такої науки, що кардинально позначається на практиці !

Під керівництвом і консультуванням вченого захистилося

 • 12 аспірантів і 3 докторанта,
 • майже 200 молодих науковців відчули його підтримку і вимогливість як опонента під час захисту докторських і кандидатських дисертацій, у відгуках на автореферати дисертацій

Серед послідовників вченого

 • Шиян Богдан Михайлович, проф., д-р п. н.;
 • Денисенко Нінель Федорівна, проф., д-р п. н.;
 • Курок Олександр Іванович, проф., к. п. н., ректор Глухівського національного педагогічного університету;
 • Богініч Ольга Любомирівна, доц., к. п. н.;
 • Кот Надія Андріївна, доц., к. п. н.;
 • Сварковська Ліна Андріївна, доц., к. п. н.
 • Шевчук Антоніна Семенівна, доц., к. п. н.;
 • Мартиненко Олена Володимирівна, доц., к. п. н.;

а також інші науковці, нинішні докторанти і аспіранти.

Основні публікації:

 1. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах. – К., 2008. – 128 с.
 2. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. - Суми: Університетська книга, 2005. - 425 с.
 3. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2004. – 428 с.
 4. Бєлкіна Е.В., Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С., Глухова Н. Є. Дитина: Метод. рек. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Головне управління освіти і науки Київської міської держ. адміністрації; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — 2. вид., доопр., доп. — К. : Богдана, 2004. — 232с.
 5. Бєлкіна Е.В., Бібик Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С., Дзюбишина Н. Я.. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Головне управління освіти і науки Київської міської держ. адміністрації; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — 2. вид., доопр., доп. — К. : Богдана, 2003. — 327с.
 6. Вільчковський Е.С. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. – К. : РВВ ГДПУ, 2001. – 216 с.
 7. Вільчковський Е.С. Форми виховання дітей у дошкільному закладі. – К., 2001.
 8. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е.С. Вільчковський. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 334 с.
 9. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1998. — 64с.
 10. Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Система фізичного виховання молодших школярів: Навч.-метод. посібник для викладачів та студ. вузів І-ІІ рівня акредитації / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1998. — 230с.
 11. Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напрямку / Інститут змісту і методів навчання / Е.С. Вільчковський (уклад.). — К., 1998. — 62с.
 12. Здоровий малюк: Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошк. закладів / АПН України; Інститут проблем виховання ; Інститут змісту і методів навчання / Е.С. Вільчковський (уклад.). — К., 1997. — 40с.
 13. Вільчковський Е.С. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч. – К. : ІЗМН, 1996. – 74 с.
 14. Програма з фізичного виховання "Будь здоровим, малюк!" (для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату) / Інститут змісту і методів навчання / Е.С. Вільчковський (уклад.), Н.Ф. Денисенко (уклад.). — К., 1997. — 64с.
 15. Сюжетні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку: Метод. вказівки до проведення занять з фіз. культури / АПН України; Інститут педагогіки / Е.С. Вільчковський (уклад.). — К., 1996. — 76с.
 16. Бєлкіна Е.В., Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Вільчковський Е.С., Киричяенко О. М.. Методичні рекомендації та матеріали до програми "Дитина" / Київський міжрегіональний ін-т удосконалення вчителів. — К. : Освіта, 1994. — 221с.
 17. Позаурочна виховна робота в школах-інтернатах /Авт.: А.М. Балуба, І.А. Балуба, Е.С. Вільчковський та ін.. – 1993
 18. Вильчковский Э.С. Психолого-педагогические основы системы физического воспитания дошкольников / Э.С. Вильчковский // Воспитание детей дошкольного возраста : монография / Л.Н. Проколиенко, Т.М. Титаренко, С.П. Тищенко и др. / под ред. Л.Н. Проколиенко. – К. : Рад. школа, 1990. – С. 319–364.
 19. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. – К: Рад. школа, 1989. – 173 с.
 20. Вильчковский Э.С. Педагогические основы процесса формирования двигательной подготовленности детей 3-7 лет : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04 / Э.С. Вильчковский ; Киевск. гос. пед. ин-т им. М. Горького. – К., 1989. – 44 с.
 21. Вильчковский Э.С. Физическое воспитание дошкольников в семье / Э.С. Вильчковский, - К.:Рад. шк., 1987. - 126,[2] с. ил.
 22. Вільчковський Е.С. Рух і музика.. – К: Музична Україна, 1986. – 169 c.
 23. Вільчковський Е.С. Заняття з фізичної культури в дитячому садку. – К., 1985. – 224 с.
 24. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей / Э.С. Вильчковский, - К.; Здоров’я, 1983. - 205 с. ил.
 25. Вильчковский Э.С. Физическая культура детей дошкольного возраста, - 2е изд., перераб. и доп – К.:Здоровья, 1979. - 229 с. ил.
 26. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання у дитячому садку. – К., 1979. – 143 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама