Гаврилкова (Костюкова) Кіра Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: ГАВРИЛКОВА (Костюкова) Кіра Володимирівна

ГАВРИЛКОВА (Костюкова) Кіра Володимирівна (1959–2017) – викладач-дослідник з педагогіки та психології, український вчений-психолог.

Народилася 5 вересня 1959 р. в м. Рязані у сім’ї службовців. У ранньому дитинстві сім’я переїхала до Києва. У 1966 р. вступила, а у 1976 р. закінчила середню школу № 115 м. Києва.

Зміст

Освіта і досвід роботи

 • З 23 серпня 1976 р. у віці 17 років почала працювати в Інституті психології на посаді старшого лаборанта лабораторії профорієнтації.
 • З 1983 до 1987 р. працювала викладачем педагогіки і психології у Київському міському педагогічному училищі № 1.
 • З 1988 р. працювала в Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії важковиховуваних підлітків, а з 1992 р. – на посаді молодшого наукового співробітника науково-технічного центру «Діти Чорнобиля».
 • У 1995 р. центр було перетворено у лабораторію екологічної психології, в якій Кіра Володимирівна пропрацювала до 2012 р.
 • З 2012 р. і до самого останнього часу (15 квітня 2017 р.) працювала науковим співробітником лабораторії історії психології.

«Доброзичлива, тактовна, ініціативна, користується повагою співробітників».

Особистість

Такими є лаконічні характеристики різних років цієї людини, з іменем якої пов’язаний великий проміжок багатогранного та неспокійного життя Інституту.

Є люди, навколо яких вирує життя. Наукові дослідження, читання лекцій, робота із студентами, організація конференцій та неформального спілкування науковців з різних куточків України та світу. Чуйна та роботяща мама, надійна подруга, дбайлива донька та онука. Людина, яку люблять квіти та чотирилапі друзі. Це все про неї. Коли треба було перекласти матеріали з польської – завжди шукали Кіру, коли організувати в екстремальних умовах якийсь захід – також бігли до неї, адже в її руках все горіло, рухалось і оживало.

Тривалий час вона працювала в лабораторії екологічної психології. Не просто працювала, але була її душею – людиною, з якою багато хто асоціював лабораторію. В усіх конференціях, проведених на той час лабораторією, організаційна і забезпечувальна частина, контакти, міжнародні зв’язки – це все Кіра Володимирівна. Будь-яке питання – «через Кіру». Мабуть, сам спосіб її життя – це було намагання створити «домашність» – екологічність середовищ, в яких вона жила.

Кіра Володимирівна – світла, душевна, добра, довірлива, енергійна, трохи авантюрна, й при цьому мудра людина. Такою вона і залишиться у пам’яті її близьких, друзів, колег.

[З сайту Інституту психології імені Г.С. Костюка: http://psychology-naes-ua.institute/read/1057/]

Наукова діяльність

Автор понад 50 наукових праць, до сфери наукових інтересів входять історія психології, екологічна психологія, соціальна психологія, психологія жертви.

Матеріали наукових конференцій:

 • Ювілейна конференція «125 років Московському психологічному товариству», 26-28 березня 2010 р., м. Москва.
 • VII, ІХ Всеукраїнські науково-практичні конференції «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», 2010, 2012 року, м. Луганськ.
 • VII,VIII, IX, X Міжнароднiнауково-практичні конференції «Сучасні проблеми екологічної психології (розвиток психологічної теорії і практики в умовах екологічних і соціотехнічних ризиків». 2011 , 2012, 2013, 2014 р. м. Київ.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості», 19-20 грудня 2011р., м. Київ
 • Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика», 26-27 травня 2011 р., м. Кам’янець-Подільський
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія в Україні: єдність минулого та сучасного», 25 листопада 2011 р., м. Київ
 • ХІ, Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», 2011, 2012р., м. Луганськ
 • Четвертий всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості», 29-30 вересня 2011 р., м. Івано-Франківськ,.
 • Круглий стіл присвячений 85-річчю з дня народження В.А. Роменця «Творча спадщина В.А. Роменця: сучасний погляд», 18 травня 2011р., м. Київ
 • V з’їзд Російського психологічного товариства, 14-16 лютого 2012р., м. Москва.
 • Міжнародна науково-практична конференція « Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», 16 березня 2012р., м. Київ
 • Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: науковий спадок і сучасність», присвячена 80-річному ювілею Харківської психологічної школи в ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 19-20 жовтня 2012р., м. Харків.
 • Російська конференція присвячена 100-річчю Психологічного інституту РАО, 25-26 жовтня 2012р., м. Москва.
 • Всеукраїнський семінар «Роль психології та соціології у розвитку системи вищої освіти», 29 листопада 2012р. м. Ірпінь
 • ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві», 10 грудня 2012р., м. Луганськ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Сіверянські читання», 21листопада 2012р., м.Чернігів
 • Наукові читання присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-ти річчя від дня його перепоховання «Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченка», (Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 26 квітня 2013 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку», (Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 29 листопада 2013 р.).
 • Круглий стіл «Зародження та становлення провідних психологічних ідей в Україні», (Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 25 квітня 2014 р.).

Нагороди

Почесна грамота від НАПН УКраїни.

Основні публікації за останні 5 років

 1. Костюкова К.В. Соціальнесередовище як чинник віктимізації індивіда // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. – №1 (18). Вид-во СНУ ім. В. Даля, Луганськ, 2008. – С. 97 - 103 (0,5 д.а.)
 2. Костюкова К.В. Система цінностей особистості у формуванні оцінки якості життя // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія. Зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. – Т.7, Вип.22. Ч.1, – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. (0,5 д.а.)
 3. Гаврилкова К.В. Історико-культурні та психолого-філософські витоки взаємодії людини та природи. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- Том VII. Екологічна психологія. Випуск 27.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011.- С.61-68.
 4. Костюкова К.В.Зрілість особистості в екопсихологічному вимірі // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя. Колективна монографія / за наук. ред. Ю.М. Швалба. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – С.84-109
 5. Гаврилкова К.В. Психологічні особливості якості життя віктимної особистості //Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : Колективна монографія / за наук. ред. Швалба. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013. – C. 190-198.
 6. Гаврилкова К.В. Видатний внесок І.О.Сікорського у розвиток вікової та педагогічної психології. // Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку : монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та ін.] ; за ред. В. В. Турбан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – С. .

Примітка: Матеріал із сайту Інституту психології імені Г.С. КостюкаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама