Вовк Валентин Петрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 05:53, 11 квітня 2011; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Вовк Валентин Петрович

Вовк Валентин Петрович - кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри шкільної педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.


Зміст

Освіта

Досвід роботи


Наукова діяльність

 • У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію "Психологічна підготовка вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями" (спеціальність 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія)


Публікації

 1. Вовк В.П. Особистість соціально занедбаної дитини і учитель: психологічний аспект // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Т.IV., Ч.3. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2002.– С.38–42.
 2. Вовк В.П. Психологічна підготовка майбутніх учителів до роботи із соціально занедбаними учнями // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Т.IV., Ч.5. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2002. – С.50–54.
 3. Вовк В.П. Психологічна компетентність у контексті підготовки вчителя початкових класів до роботи із соціально занедбаними учнями // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Т.VІІ., вип.3. / За ред. Максименка С.Д. – К., 2005. – С.70–75 .
 4. Вовк В.П. Проблема соціально-педагогічної занедбаності дітей в психолого-педагогічній спадщині // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. пед-го ун-ту. Серія: Соціальна педагогіка / За ред. О.В. Сухомлинської. – Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – Вип. 3. – С. 66–72.
 5. Вовк В.П. Використання спадщини І. Огієнка в підготовці учителів до роботи із соціально занедбаними дітьми // Вісник Житомирського пед-го ун-ту. – Житомир, 2002. – Вип. 9. – С. 219–221.
 6. Вовк В.П. Девіантна поведінка і підготовка педагогічних кадрів – важлива психолого-педагогічна проблема // Вісник Прикарпатського пед-го ун-ту. Серія: філософія, соціологія, психологія. – Ів.-Франківськ: Плай, 2003. – С.62 – 66.
 7. Вовк В.П. Професійна підготовка студентів педвузу до роботи із соціально занедбаними дітьми // “Організаційно-педагогічні проблеми ступеневої підготовки педагогів”. Тези наук.-прак. семінару. – Хмельницький, 2001. – С.23–24.
 8. Вовк В.П. В.О.Сухомлинський: вчитель і “важкі” діти // Матеріали наукових конференції “Василь Олександрович Сухомлинський і проблеми сучасної освіти. – Хмельницький, 2001. – С.71–77.
 9. Методика роботи із соціально занедбаними учнями. Навчальна програма та методичні рекомендації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 57с.
 10. Вовк В.П. Психолого-педагогічні підходи до перевиховання соціально занедбаних учнів у молодшому шкільному віці. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій”. – Хмельницький, 2003. – С.29–35.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама