Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Директор інституту - Андрій Олександрович Мішин, кандидат політичних наук.


Офіційний сайт інституту - http://www.dipsm.org.ua/

Про інститут

Державний інститут сімейної та молодіжної політики (раніше «Державний інститут розвитку сім’ї і молоді») створений рішенням Кабінету Міністрів України 26 квітня 1991 року для проведення досліджень з проблем сім’ї, молоді і належить до сфери управління Міністерства у справах сім’ї, жінок, молоді та дітей. Дослідницьку pоботу Державний інститут сімейної та молодіжної політики пpоводить у тісній співпpаці з іншими науково-дослідними установами, зокрема з Інститутом соціології НАН України, Інститутом економічного прогнозування НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, Інститутом психології ім. Г.С.Костюка НАН України, Інститутом деpжави і пpава ім. В.М.Корецького НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Інститутом проблем виховання АПН України тощо. Така співпраця дозволяє вдало поєднувати результати фундаментальних та прикладних досліджень. Діяльність Інституту як науково-дослідної установи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту спрямована, головним чином на науково-методичне забезпечення формування й реалізації політики держави, спрямованої на розвиток дітей, жінок, молоді, інституту сім’ї, здійснення соціальної роботи в цій сфері. Це дозволяє здійснювати науковий вплив на формування стратегії розвитку державної політики в соціальній сфері. Метою діяльності Інституту як державної прикладної науково-дослідницької, експертно-консультативної, навчально-методичної установи є проведення фундаментальних та пошукових досліджень з актуальних питань державної політики щодо поліпшення становища сім’ї і жінок, забезпечення здорового, всебічного розвитку дітей і молоді, розробка законодавчих актів щодо вирішення проблем сім’ї, жінок, молоді та дітей, розробка методичних рекомендацій з питань запобігання та вирішення соціальних проблем вразливих категорій населення, впровадження експериментальних майданчиків соціальної роботи, виконання прикладних наукових досліджень на замовлення різних міністерств, відомств, установ та організацій, а також поширення результатів наукової роботи для забезпечення розвитку усіх сфер суспільного життя країни.


Напрямки діяльності Інституту

  • вивчення соціальних потреб, настроїв та уподобань різних категорій населення країни за допомогою соціологічних та соціально-психологічних досліджень.
  • розробка проектів законодавчих актів, які стосуються реалізації державної політики щодо сім’ї, дітей та молоді.
  • науково-методичний супровід окремих соціальних програм, що реалізуються державними та громадськими організаціями.
  • розробка новітніх технологій з питань соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді.
  • проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які займаються реалізацією державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді.
  • проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, які займаються реалізацією державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді, навчання спеціалістів громадських організацій.
  • проведення конференцій, круглих столів, семінарів, інших заходів, у тому числі й міжнародних, підготовка, публікація науково-методичної, навчальної, довідкової, інформаційної та іншої літератури.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама