Друковані праці Юрченка В.І.

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 06:05, 13 квітня 2010; Snak (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
 • Юрченко В.І. Дослідження тривожності студентів у зв'язку з педагогічною практикою // Матеріали міжнародної конференції "Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє". - Тернопіль, 1996. - С. 58-59.
 • Юрченко В.І. "Я –концепція" майбутнього вчителя // Проблеми і перспективи розвитку психології в Україні: Мат. 2-го з'їзду  Товариства психологів України: В 16 т. - Т.2. - К., 1996. - С. 41-43.
 • Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на "Я-концепцію" майбутнього вчителя // Освіта і управління. - 1997. - №1, т. 1. - С.119-123.
 • Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в "Я-концепції" майбутнього вчителя // Педагогіка і психологія. – 1997. - №1. - С.191-197.
 • Юрченко В.І. Формування "Я –концепції" майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища: Дис… канд. психол. наук /УДПУ імені М.П. Драгоманова, 19.00.07. - К., 1997. – 172 с.
 • Юрченко В.І. Формування "Я –концепції" майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища: Автореф. дис… канд. психол. наук /УДПУ імені М.П. Драгоманова, 19.00.07. - К., 1997. – 25 с.
 • Юрченко В.І. Оптимізація взаємин у системі "студент-викладач" // Освіта і управління. – 1997. - №3, т.1. - С. 103-110.
 • Юрченко В.І. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення "Я –концепції" вчителя // Освіта і управління. – 1998. - №2, т.2. - С.51-58.
 • Юрченко В. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії // Освіта і управління. – Т.2, №4. -1998. - С.91-99.
 • Юрченко В.І. "Я-концепція" як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Психологія. Зб. Наук. праць. – Випуск 4(7). - К.: НПУ, 1999. - С.31-35.
 • Юрченко В.І. Формування "Образу - Я": етнопсихологічний аспект // Освіта і управління. – 1999. - №1, т.3. - С.93-101.
 • Юрченко В.І. "Я-концепція" як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Вісник Харківського держ. ун-ту. Серія: Психологія. Політологія. "Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві, психолого-педагогічні  проблеми сучасної освіти" / Мат.3-х Міжн. психол. читань. – Харків, 1999. - Част.3. Шляхи та перспективи створення систем розвивального навчання. - С.191-194.
 • Юрченко В.І. Гуманістична психологія Г.С. Костюка // Рідна школа. – 1999. - №12. - С. 25-27.
 • Мороз О.Г., Юрченко В.І. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської  науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 187-189.
 • Юрченко В.І. Дослідження особливостей "Образу –Я" майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту "Двадцять тверджень  самоставлення" // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №3. - С. 5-7.
 • Мельник О.М., Юрченко В.І. Керівництво  педагогічною практикою студентів: змістовно-діагностичний підхід // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської  науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року). - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 129-134.
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни "Вікова психологія" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Психологія" /Укл. Юрченко В.І. - К.: КІСУ, 2000. - 28 с.
 • Як навчитися поважати себе і інших. Поради психолога /Волинець Л.С., Говорун Т.В., Бевз Г.М., Пєша І.В., Юрченко В.І., Яременко О.О. – Кн.3. - Серія "На порозі самостійного життя". - К.: УІСД, 2000. - 80 с.
 • Державна доповідь "Про становище дітей в Україні" (за підсумками 1999): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування /Волинець Л.С., Антіпкин Ю.Г., Максименко С.Д., Юрченко В.І. - К.: УІСД, 2000. - 138 с.
 • Волинець Л.С., Юрченко В.І. Проблеми соціального сирітства // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.: УІСД, 2000. - С. 26-31.
 • Мороз О.Г., Юрченко В.І. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс // Наукові записки: Збірник наукових статей  НПУ імені М.П. Драгоманова. - К.: НПУ, 2001. - Випуск 41. - С. 156-159.
 • Юрченко В.І. Соціокультурні і соціально-психологічні чинники становлення особистості майбутнього вчителя // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П. Драгоманова. - К.: НПУ, 2001. - Вип. 38. - С. 160-166.
 • Юрченко В.І. Психологічні питання навчального процесу у вищій педагогічній школі // Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник /За ред. акад. О.Г. Мороза. - К.: НПУ, 2001. - С. 265-319.
 • Бондар В.І., Пов'якель Н.І., Юрченко В.І. Магістерські роботи з психології: вимоги до написання і захисту. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 15 с.
 • Мельник О.М., Юрченко В.І. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів // Освіта і управління. - 2000 (2001). -Т.4, №1-2. - С. 106-114.
 • Юрченко В.І. Психології вищої школи: завдання та проблематика в період реформування вищої педагогічної освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д. Кучми». - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – Ч.4. - С. 226-228.
 • Бородовський О.Е, Мельник О.М., Юрченко В.І. Педагогіка: Програма курсу для вищих педагогічних навчальних закладів України 1-2 рівня акредитації – спец. 5.010102 «Початкове навчання». - К.: Ін-т змісту і методів навчання, 2002. – 24 с.
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни "Педагогіка вищої школи" для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра / Укл. Мороз О.Г., Юрченко В.І. . - К.: КСУ, 2002. – 32 с.
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни "Педагогічна психологія" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Психологія" / Укл. Юрченко В.І. . - К.: КСУ, 2002. – 24 с.
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни "Психологія вищої школи" для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра / Юрченко В.І. – К.: КСУ, 2002. – 24 с.
 • Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи /За ред. О.Г.Мороза. - К.: НПУ, 2003. – 268 с.
 • Програма спецсемінару «Актуальні проблеми сучасної психології» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія» / Юрченко В.І. - К.: КСУ, 2003. – 24 с.
 • Юрченко В.І. Проблеми підготовки вчителя національної школи: етнопсихологічний ракурс // Освіта і управління. – 2004. – т.7, число 2. - С.103-113.
 • Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: курс лекцій. - К.: КСУ, 2004. – 175 с.
 • Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - 44 с.
 • Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
 • Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки / За заг. ред. акад. О.Г. Мороза. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 208 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама