Збірник наук. праць. - Випуск 9

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:19, 14 вересня 2013; Grineva olga (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 9. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_9

Фото Титул Випуск 9.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ 2012р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освітиПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедрою початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2012
© http://www.psyh.kiev.ua, 2012


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті
ЗМІСТ


Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Бойко С. Т. Медіа-освіта як складова професійної компетентності психолога в інформаційному суспільстві

Ботіна Л. Й. Дослідження особливостей мовленнєвої комунікації у науковому співтоваристві (гендерний аспект)

Волинець К.І., Зюзіна З.В. Підготовка вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій на уроках математики

Гамідова Д.,Дмитрук О.,Колот К.,Кравчун Ю.,Шапченко В.Підготовка учнів 1 класу до усвідомленого сприймання художнього твору

Гордєєва Ж.В. Метафорична комунікація психолога в психотерапевтичної діяльності

Гріньова О.М., Диба Н.М. Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку

Гріньова О.М., Коротинська О.М. Психологічні особливості логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку

Даценко Т.О. Психологічна підтримка дитини, яка переживає страх

Дениско С., Жукова О. Активізація особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів засобами творів Бориса Грінченка

Когут І.В. Виховний та навчальний потенціал самостійної та позааудиторної роботи у вишах України

Корсун С.І., Іванова О.В. Проблеми психологічного супроводження діяльності професій екстремального профілю

Марчун В. О. Використання фольклорних задач на уроках математики в початковій школі

Машовець М.А. Дитяча книжка в процесі виховання сучасної дитини дошкільного віку

Мельник Н. І. Гуманістична парадигма освіти як умова ефективної організації інклюзивної освіти в Україні

Подофєй С.О. Що має знати вчитель про особливості адаптації школярів з психосоматичними захворюваннями

Рой Т.М. Особливості діагностування творчих здібностей учнів початкової школи

Скороходько К.В. Психологічні особливості децентрації особистості

Царенко Л.Г. Моделі здоров’я в інтерпретації особистого досвіду

Шелест Н.О. Особливості застосування мультимедійних засобів у процесі формування зв’язного мовлення учнів поч.шк.

Яремчук В.В.Феномен соціального сирітства як наукова проблема
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама