Кафедра психології та педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Зав. кафедрою Бондар Володимир Іванович- доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова

Контакти: (044) 486-46-81

Кафедра психології і педагогіки є потужним науково-практичним центром підготовки фахівців-психологів, що відповідають вимогам соціального запиту су­часної України.

До наукового доробку кафедри можна віднести праці: академіка В.І.Бондаря "Дидактика" (підручник для вищих навчальних за­кладів); доктора психологічних наук, професо­ра Ю.О. Приходько "Нариси становлення та розвитку дитячої психології"; доктора психологічних наук, професора Т.В. Говорун "Стать та сексуальність: психологічний ракурс"; кандидата психологічних наук, доцен­та В.О.Соловієнка "Психологія: підручник для вищих навчальних закладів" (у співавторстві), "Загальна психологія" (посібник).Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама