Усі сторінки

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Усі сторінки
Усі сторінкиПопередня сторінка (Елькеева А.Б. Роль образовательных программ в развитии инноваций дошкольного образования в Казахстане)
Катуніна Ірина Володимирівна
Кафедра анатомії і фізіології людини Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра англійської мови Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти
Кафедра педагогіки Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра педагогіки та психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова
Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра практичної психології Київського університету ім. Бориса Грінченка
Кафедра психології Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра психології НПУ ім. М.П. Драгоманова
Кафедра психології та педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова
Кафедра психології і педагогіки Таврійського національного університету імені В.І. ВернадськогоКафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра соціальної педагогіки і корекційної освіти Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
Кафедра філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. КороленкаКафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. КороленкаКафедра іноземних мов та методики їх викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса ГрінченкаКафедра інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка
Качура В.А. Особливості підготовки фахівців до навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку в Російській Федерації
Качура Вікторія АнатоліївнаКашинцева Оксана Юріївна
КваліфікаціяКваша С.С.Квятковська Ю.А.
Квятковська Ю.А. Дії-інваріанти як основа конкретизації методичних умінь вчителя початкової та середньої школиКдирбаєва Азатгуль Ахметівна
КерівникКерівництво
Керівництво педагогічною практикою діагностика і психологічна підтримка студентівКипиченко Наталія СергіївнаКирилов Дмитро Валерійович
Кириченко-Стасюк Лариса ПетрівнаКиричук В.О. Моніторинг особистісного розвитку дітей шкільного віку засобами інтернет-технологій
Киричук Олександр Васильович
Кислинська І.Ф.Кислинська І.Ф. Навчання іноземної мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Київський Національний університет імені Тараса ШевченкаКиївський державний лінгвістичний університетКиївський міжнародний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торгово-економічний університетКиївський національний університет внутрішніх справКиївський національний університет культури і мистецтв
Київський славістичний університетКиївський університет імені Бориса Грінченка
Київський інститут соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги
Клименко А.І. Розвиток лідерських якостей підлітків залежно від черговості народження дитини в сім’їКлименко Анастасія Ігорівна
Клименко Л.О.Клименко Л.О. Способи розвитку уваги учнів на уроках англійської мови
Клінічна психологіяКлішевич Наталія Анатоліївна
Кобеньок Георгій Васильович
Кобилянська Лілія ІванівнаКовадло А.О.
Ковадло А.О. Навчання іноземної мови у дошкільному віці: досвід ПольщіКоваленко І.В. Вплив медіапростору на харчову поведінку на прикладі вживання цукру
Коваленко В.В. Вітальне слово учасникам конференції Ректора Київського національного університету внутрішніх справКоваленко В.О. Вступне слово директора Навчально-наукового інституту права та психології
Коваленко Валентин ВасильовичКоваленко В’ячеслав Олександрович
Коваленко Л.В. До проблеми мовної підготовки студентів - майбутніх учителів початкової школиКоваленко Л.В. Формув. іншомовної комунікативної компетентності майб. вчителя ПШ засобами професійно орієнтованого діалог. спілкуванняКоваленко Любов Володимирівна
Коваленко Оксана МиколаївнаКоваленко Олена Володимирівна
Коваль О.Р. Мудрість як психологічний феноменКовальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі
Ковальова Вікторія ВасилівнаКовальчук Людмила Григорівна
Ковтун Валерій АнатолійовичКовченко Галина Андріївна
Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу практичних психологів
Когут І.В. Виховний та навчальний потенціал самостійної та позааудиторної роботи у вишах УкраїниКогут Ірина ВікторівнаКогут К.А.
Когут К.А. Навчання англійської мови дітей дошкільного вікуКогут Світлана Ярославівна
Козак Ірина Іванівна
Козак Л.В. Творчество как основа инновационной деятельности будущего преподавателя дошкольной педагогики и психологииКозак Людмила Василівна
Козирєва К.А. Формування культури мовлення у майбутніх учителів початкової школиКозирєва Катерина Антонівна
Козич Ірина ВолодимирівнаКозленко О.В. Особливості французького елементу в словнику сучасної англійської мови
Козленко Олена ВікторівнаКозлова А.Г. Особливості роботи психолога із неповнолітніми жертвами насильства в зеленій кімнаті
Козлітін Д.О. Загальнонаціональна англійська мова та її діалектиКозлітін Денис Олександрович
Козоріз М. Особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до діагностичної діяльностіКозоріз Марина
Козубовська Ірина ВасилівнаКозігора М.А. Процес формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів
Койдан Валентина Миколаївна
Кокарєва М.В. Особливості емоційної сфери в юнацькому віціКокарєва Марія Володимирівна
Кокойло Ю.А. Здоровый образ жизни как условие эффективной педагогической деятельности будущих учителей
Кокойло Юлія ОлександрівнаКокун Олег Матвійович
Коледа Т.Г., Ланкуть Н.И. Формирование представлений детей среднего дошкольного возраста о качествах и свойствах природного материала...
Коледа Тетяна ГеоргіївнаКолектив
Колекція рефератів із психології та педагогіки вищої школи (укр. мова)Колесник Людмила Петрівна
Колесниченко Т.В. Возможность описания целого с помощью свойств ноля и понятия качестваКолесниченко Т.В. Искусство как инструмент для проникновения в проблему целого
Колесниченко Татьяна Викторовна
Колеснікова Аліна Олександрівна
Колодич Тетяна МиколаївнаКолодько Тетяна Миколаївна
Коломийський інститут ПНУ імені Василя СтефаникаКоломієць С. А. Теоретичні основи ігрових технологій при викладанні англійської мови студентам економічних спеціальностейКолос Х.В. Психолого-педагогічний аналіз причини виникнення страхів у дітей дошкільного віку
Колос Христина МирославівнаКолот К., Гамідова Д. Оповідання Миколи Трублаїні «Яшка і Машка»
Колот К.В. Роль дистанційної форми навчання у розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школиКолот Катерина Володимирівна
Колчіна А.О. General characteristics of binomials in the English languageКолчіна Аліна Олегівна
Кольцова Ю.П.Кольцова Ю.П. Дидaктичні ігри у нaвчaнні іншoмoвнoї лексики дітей стaршoгo дoшкільнoгo віку
Колісник Олексій ПетровичКомар Т. Структура і провідні властивості професійної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напрямуКомплекс професійних здібностей вузівського викладача
Компроміс міжособистіснийКомунікативна атака
Комунікативна підготовка майбутнього педагога в організації навчально-виховного процесуКомунікативні технології інформаційного суспільстваКомунікація
Кон Ігор Семенович
Конгруентність особистості у міжособистісних взаєминахКондратенко Г.Г. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності(автореферат)
Кондратенко Ганна ГригорівнаКондратюк С.В.
Кондратюк С.В. Ценностно-нормативные основы профессиональной деятельности воспитателя учреждения дошкольного образованияКондрашова М.В.Кондрашова М.В. Гіперактивність дитини як психолого-педагогічна проблема
КонкуренціяКононенко С.В. Психологічний аналіз професійної діяльності фахівців юридичного профілю
Кононенко Сергій Валерійович
Кононко Олена ЛеонтіївнаКонончук (Гусак) Антоніна Іванівна
Кононюк М.О., Мар'яновська В.В. Становлення особистості майбутнього фахівця у сучасному вищому закладі освітиКононюк Марія Олександрівна
Конопацька Т.А.Конопацька Т.А. Формування громадянської компетентності молодших школярів засобами медіа-технологій в процесі навчання іноземної мовиКонсенсус
Контроль
Контроль знань студентів у науково-педагогічному процесіКонференція "Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності школяра"
Конференція "Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій"КонфліктКонфлікт як соціальний феномен соціального життя
Конфлікти та шляхи їх вирішення. Психологічний аналізКонфлікти у студентів у період навчання у ВНЗКонфліктна ситуація
КонфліктологіяКонформізмКонцепція
Копишинська (Мазепа) Людмила ОлександрівнаКоптюк Лідія Андріївна
Корабльова Т.А. Роль Я-концепції в розвитку професіоналізму майбутнього психологаКорабльова Тетяна Анатоліївна
Корж М.В. Специфіка особистісної адаптованості студентів до навчання у ВНЗ
Корж Марина ВікторівнаКорнєєва К.О. Формування фонологічної компетенції німецької мови як другої іноземної в порівняльному аспекті
Корнєєва Катерина ОлегівнаКорнєєва О.Л. Комплексний підхід в організації допомоги дітям дошкільного віку в умовах соціальних конфліктів
Корнійчук Оксана ВалеріївнаКорнійчук Олексій Дмитрович
Коробанова Ольга Леонідівна
Коробкова А.О. Основні проблеми реформування і перспективи розвитку вищої педагогічної освіти у контексті болонського процесуКоробкова Анастасія ОлександрівнаКоролева Н.А. Воспитание основ социального познания у детей дошкольного возраста
Король І.В. Метод Сase Study як форма підвищення ефективності навчання іноземних мов молодших школярівКороль Ірина Василівна
Корольчук М.С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності молодого спеціалістаКорольчук Микола Степанович
Коростишівський педагогічний коледж ім. І.Я. ФранкаКоротинська Олена Миколаївна
Корсун С. І. Іванова О.В. Усвідомлення та оцінка працівниками органів внутрішніх справ професійно-важливих якостейКорсун С.І., Іванова О.В. Проблеми психологічного супроводження діяльності професій екстремального профілю
Корсун С.І. Вивчення умов та характеристик діяльності оперуповноваженого податкової міліціїКорсун С.І. Професіографічний опис діяльності слідчого податкової міліції
Корсун С.І. Соціально-психологічні засади правоохоронної політики державиКорсун С.І. Формування успішного фахівця засобами евристичної мотивації на прикладі викладання психологіїКорсун Сергій Іванович
Косенко Павло БорисовичКосенкова (Маковська) Ольга Миколаївна
Косенчук Ольга ГеннадіївнаКострикіна В.Ю. Теоретико-психологічний аналіз феномену психічних станів у дітей дошкільного віку
Кострикіна Вікторія ЮріївнаКостюк Григорій Силович
Костюкова (Сергунова) Кіра ВолодимирівнаКостюченко О.В. Адаптивний потенціал світосприймання в основі медіаперцептивної комунікації
Костіна Т.О. Розмежування понять «гештальтпсихологія» та «гештальт-терапія»
Кот Т.Г. Безбальне оцінювання успішності молодших школярів на уроках іноземних мов (з досвіду європейських країн)Кот Т.Г. Особливості навчання англійської мови учнів перших класівКот Т.Г. Сутність та принципи застосування методу асоціацій у навчанні англомовної лексики дітей молодшого шкільного віку
Кот Тетяна ГеоргіївнаКотенко (Нізельська) Інна ОлександрівнаКотенко Анатолій Антонович
Котенко О.В. Іншомовна складова професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школиКотенко О.В. Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект
Котенко О.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигмКотенко О.В. Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови
Котенко Ольга ВолодимирівнаКотиленець Віктор Миколайович
Котова Ольга ВолодимирівнаКотова Юлія Валентинівна
Коханова Олена Петрівна
Кохніченко О.Є. Анімація як засіб формування у першокласників вміння читатиКохніченко Оксана Євгенівна

Попередня сторінка (Елькеева А.Б. Роль образовательных программ в развитии инноваций дошкольного образования в Казахстане)

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама