Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Інститут інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету

Директор інституту - Анатолій Іванович Шевченко, професор, доктор технічних наук, доктор богослов`я, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України.


Офіційний сайт інституту - http://suiai.edu.ua

Про інститут

Створений на базі Державного університету інформатики і штучного інтелекту та Донецького національного технічного університету, Інститут інформатики і штучного інтелекту є одним з нових підрозділів ДонНТУ, що стрімко й динамічно набирає поступу і вбачає майбутнє в подальшому розвитку інтелектуального потенціалу України. За короткий час в інституті створено потужний науково-педагогічний колектив, закладено традиції, розвивається матеріально-технічна база. Здобути престиж, авторитет серед студентів, здійснювати постійне зростання інститут зміг за умови успішної реалізації основної концепції інституту. ОСНОВНА КОНЦЕПЦІЯ ІНСТИТУТУ: підготовка конкурентоспроможних високопрофесійних фахівців, створення можливостей для формування світогляду особистості на основі толерантності, поваги до цінностей, поглядів, думок і традицій людей різних переконань.


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ:

  • «Програмна інженерія» (спеціальність «Програмне забезпечення систем»), 150 місць, з них 60 - бюджетні
  • «Комп’ютерні науки» (спеціальність «Системи штучного інтелекту»), 75 місць, з них 45 - бюджетні
  • «Системна інженерія» (спеціальність «Комп’ютеризовані системи управління»), 50 місць, з них 20 - бюджетні
  • «Системний аналіз» (спеціальність «Системний аналіз і моделювання»), 35 місць, з них 20 - бюджетні


Навчальний процес забезпечують 1 член-кореспондент Національної академії наук України, 4 доктори наук, професори, більш ніж 30 кандидатів наук, доцентів, досвідчені викладачі. Дисципліни навчальних планів спеціальностей відповідають міжнародним стандартам у галузі підготовки фахівців з програмної інженерії Software Engineering 2004, вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Болонської декларації вищих навчальних закладів, рекомендаціям Міжнародної асоціації з обчислювальної техніки (ACM) і Міжнародного інституту інженерів з електротехніки й електроніки (IEEE). Основні напрями досліджень - в галузі комп’ютерних наук та інженерії: машинна графіка та системи візуалізації, експертні системи з природно-мовленнєвими, природно-мовними інтерфейсами, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, засоби і системи штучного інтелекту, методи та засоби комп’ютерного моделювання, комп’ютеризація технологічних процесів і систем, системне адміністрування, розподілені інтелектуальні інформаційні системи і СУБД, технології Інтернет, розробка комп’ютеризованих навчальних курсів та дистанційне навчання. Одна з цікавих галузей застосування отриманих знань – розробка електронних засобів навчання та їх дослідження. Проводяться розробки з німецько-українською фірмою «Soft Xpansion GmbH&Co.KG». Розроблено мультимедійні засоби навчання з географії та історії - «Катастрофи і стихійні лиха» і «Містер Фогг и Паспарту. Навколо світу за 80 днів». Розробка електронного підручника «Multimedia Mathematic» виконувалась спільно з німецькою фірмою TEDATA (м. Бохум) для навчальних закладів Німеччини. Електронний підручник декілька разів було відтиражовано у Німеччині, Franzis Verlag Poing. Розроблено електронні підручники з фізики (у 3 томах) та математики (у 7 томах).Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама