Балаєва А.Р. Ідіоматичні вирази в піснях Adele

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Балаєва А.Р. – студентка Мелітополського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.


Анотація: В данній роботі розглядаються основні параметри формування ідіоматичних виразів на матеріалі лірики пісень Адель. В тексті роботи було розглянуто теоретичні засади формування таких специфічних одиниць як ідіоматичні вирази, а також їх функціонування в середовищі текстів пісень. Було визначено такий тип фонетичної експлікаціїї одиниць як грамофони, що підтверджує викладені пропозиції про їх експресивність.

Ключові слова: ідіома, ідіоматична особливість, грамофони, співачка Адель, музика, навчання.


Аннотация: В данной работе рассматриваются основные параметры формирования идиоматических выражений на материале лирики песен Адель. В тексте работы были рассмотрены теоретические основы формирования таких специфических единиц как идиоматические выражения, а также их функционирование в среде текстов песен. Было определено такой тип фонетической експликации единиц как грамофоны, что подтверждает изложенные предложения об их экспрессивности.

Ключевые слова: идиома, идиоматическая особенность, граммофоны, певица Адель, музыка, обучение.


Annotation: The article focuses on the basic parameters of the formation of idioms on the lyrics material of Adele’s songs. The theoretical foundations were considered the text of the work of formation of such specific items as the idiomatic expressions, as well as their function in the environment of the lyrics. It was determined by a kind of phonetical explication units as the gramophone, which confirms the proposal set out on their expressiveness.

Key words: idiom, idiomatic feature, gramophones, singer Adele, music, learning.


Зміст

Постановка проблеми

Багато музичних творів, що складаються з інструментальної та текстуальної частин, можна розглядати не тільки з позиції музикознавства, але й як об'єкт мовнознавчого аналізу. Однією з найбільш феноменальних представниць поп-музики в цілому, та соул-джаз зокрема, є британська співачка Адель, творча діяльність якої починається в 2007 році та успішно триває по сьогоднішній день. Примітним є те що обдарована співачка – не тільки виконавець, але й автор своїх пісень. Всі композиції з платівок – з їх драйвом, енергією, емоціями – виконавиця писала "слідами" своїх зовсім свіжих душевних ран. На жаль, творчість Адель майже не досліджувалася лінгвістами та літературознавцями, незважаючи на незаперечну цінність матеріалу та наявність певних невирішених питань.


Аналіз досліджень

Семантичний аналіз, має велику практичну цінність у плані навчання молодого покоління учнів ЗОШ, який в межах нашої роботи реалізується стратифікацією фразеологізмів за семантичними групами. Семантичний аналіз ідіоматичних виразів відображено у працях як вітчизняних,так і зарубіжних науковців (Г.С. Грінь, В.А. Кухаренко, О.О.Селіванова, Ш.Баллі, Р. Глезер, Л. Сміт та В. Флейшер, Я.Ф. Чепіга). Нажаль, творчість Адель майже не досліджувалася лінгвістами та літературознавцями, незважаючи на незаперечну цінність матеріалу та наявність певних невирішених питань.

Важливість і актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня теоретична розробленість, практична значущість зумовили вибір теми статті: «Ідіоматичні вирази в піснях Adele».


Постановка мети дослідження

Метою статті є виявлення ідіоматичних особливостей в альбомах співачки «Adele» –“19”,“21” і“25”.


Виклад основного матеріалу

Термін «ідіома» походить від давньогрецького слова «ídiōma», що означає «особливість, своєрідність». Виділяються два основні погляди на ідіоматичні одиниці – так звані «широкий підхід» та «вузький підхід» до ідіом. Згідно з останнім підходом, ідіомами вважається лише такі «стійкі словосполуки, семантика яких не виводиться зі значень її складників, а інтегрована ними формально; виникає внаслідок утрати мотиваційних відношень» [3, с. 186].


Оскільки пісні являють собою своєрідний жанр мовно-літературних творів, то й підхід до їхнього аналізу зумовлюються прагматичними аспектами. Тож наше дослідження ґрунтується насамперед на семантичному значенні ідіом. Згідно з класифікацією фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови Г.С.Грінь [1, с. 36-41], виділяються такі семантичні групи фразеологізмів: «говоріння», «дружні стосунки», «пересування», «волевиявлення», «намір», «почуття», «радість, задоволення, успіх», «інтелектуальна діяльність», «гнів, роздратування, помста», «смерть», «брехня, безчестя».


Тексти пісень відносяться до лірики і характеризуються яскраво вираженим суб'єктивним ставленням до почуттів та емоцій співачки. Це ліричний монолог автора, в якому міститься виклик тузі, болю та розпачу. Композиції дуже динамічні і емоційні. Ми можемо виділити такий графічний засіб, що використовуються у композиціях – графони [2, c. 54] : «ain't», «'сause»:


«'Cause when hard work don't pay off and I'm tired


There ain't no room in my bed»


Нами було проаналізовано тексти шести пісень з різних альбомів співачки Адель: «Right as rain», «Someone like you», «Sweetest devotion», «Rolling in the deep», « Love in the dark» та «Set fire to the rain».


Ми проаналізували тексти пісень в цих альбомах, і зосередили свою увагу на найпопулярніших ідіомах, які можна вживати і в повсякденному спілкуванні.


У пісні «Right as rain» [4] є однойменна ідіома right as rain, що означає «повністю правильно, цілком справедливо, ідеально».


Рядки «'Cause who wants to be right as rain, it's better when something is wrong» можна перекласти «Хто хоче, щоб у нього все було ідеально? Краще, коли щось не так» . Ідіома відноситься до групи ідіом з природним походження та до семантичної групи «радість, задоволення, успіх».


Популярною в піснях є фраза go ahead (and do something) має переклад «продовжувати, робити що-небудь». У творчості виконавиці цей вираз зустрічається 5 разів.


Тобто рядок «Go ahead and steal my heart» має переклад «Давай продовжуй та вкради моє серце». Семантична група даного виразу – «намір».


У пісні «Someone like you» [5] зустрічається ідіома out of the blue має значення «несподівано, без попередження, як сніг на голову».


Рядок «I hate to turn up out of the blue uninvited» перекладається як «Я ненавиджу з'являтися як грім серед ясного неба». Семантичне значення «намір», а етимологічно – пов’язана «з кольоровим компонентом».


Вираз to have the time of one's life означає: «відмінно проводити час».


«Only yesterday was the time of our lives» має переклад «Тільки вчора були найщасливіші моменти нашого життя». Семантична група «радість, задоволення, успіх».


Пісня «Sweetest devotion» [6] також багата на ідіоми, серед яких найпопулярнішими є tear down (something), що має переклад «руйнувати що-небудь, зносити», та вираз «That tears down my walls» – «Це руйнує мої стіни». Семантична група «волевиявлення».


Ідіома go under позначає “зазнати невдачі, провалитися, збанкрутувати”. У рядку пісні «I’ll go under and all over for your clarity» означає “Я зазнаю невдачу, заради твоєї чистоти”. Семантична група «гнів, роздратування, помста».


У тексті пісні «Rolling in the deep» [5] ідіома fever pitch у The Free Dictionary [7] пояснюється таким чином: «If you say that a feeling or a situation has reached fever pitch, you mean that people's emotions have become so strong that they can only just control themselves», що перекладається: «Якщо ви говорите, що це почуття або ситуація досягла апогею, ви маєте на увазі, що емоції людей стали настільки сильними, що вони можуть тільки контролювати себе».


«Reaching a fever pitch» поетично перекладається «той, хто досягає лихоманки». Семантична група «почуття».


У пісні зустрічається така фраза: «Finally, I can see you crystal clear», що перекладається як «Нарешті я бачу тебе кристально чітко». Clear as crystal означає «прозорий, зрозумілий». Семантична група «почуття».


У рядку пісні «Love in the dark» [6] «Don't try to change my mind», ідіома change one's mind перекладається як «поміняти, змінити рішення, передумати». «Не намагайcя змінити мою думку» відноситься до семантичної групи «намір».


Вираз «I'm being cruel to be kind» – «Я стаю жорстокої в ім'я добра» походить від ідіоматичного виразу you have to be cruel to be kind. Семантична група «намір».


Співачка відома своїми власними доробками відомих ідіом, наприклад, у пісні «Right as rain» [4] no room in my bed, переклад якої, «немає місця у моєму ліжку». Адель послалася на відому ідіому «no room to swing a cat», яка має подібний переклад. Ідіома побутова, семантична група «недружелюбність, ворожість, жорстоке ставлення». Тому переклад фрази «I'm tired there ain't no room in my bed», буде означати «Я втомилася і не має місця в моєму ліжку». Виконавиця, використовуючи метафору, порівнює своє життя з ліжком і наголошує, що «в її житті для нього немає жодного місця».


Ще однією ідіомою, яка має неоднозначний характер, є «Set fire to the rain» [5]. Фраза «But I set fire to the rain» перекладається як «Але я підпалила потоки дощу».


Адель використовує дуже глибоку метафору, щоб описати, як закінчилися її відносини з коханою людиною. Метафора, очевидно, відкрита для багатьох інтерпретацій, але я думаю, що є деякі основні речі, які вона намагається сказати. Під таким виразом, як «підпалила дощ», я вважаю, Адель має на увазі те, що вона має сміливість протистояти ситуації, яка спустошила її. На мою думку, вона продовжує говорити, що біль залишився в її душі і вона глибоко зворушена ситуацією, тому що все, що мало для неї значення було сконцентровано в її партнері. Вираз відноситься до семантичної групи «гнів, роздратування, помста».


Таким чином, ми можемо проаналізувати, що в ході нашого дослідження нами було виявлено 12 ідіом, з такими семантичними групами:

• «намір» - 4 рази;

• «радість, задоволення, успіх» - 2 рази;

• «гнів, роздратування, помста» - 2 рази;

• «почуття»- 2 рази;

• «недружелюбність, ворожість, жорстоке ставлення» - 2 рази.


Підводячи загальний підсумок нашої роботи, ми можемо сказати, що такий вид аналізу як семантичний аналіз, має велику практичну цінність у плані навчання молодого покоління учнів ЗОШ, який в межах нашої роботи реалізується стратифікацією фразеологізмів за семантичними групами, оскільки стиль даного виду поезії дуже різноманітний і багатогранний.


Висновок

Проаналізувавши обрані нами композиції, ми прийшли до висновку, що використання ідіоматичних виразів надає унікальний сенс кожній пісні, а часом і кожному рядку втіричному творі. Таким чином, через аналіз англомовних пісень ми можемо вивчати лексичні одиниці, фрази, стилістичні прийоми, і можемо ближче познайомитися з культурою країни.


Список використаних джерел

  1. Гринь Г. Глагольные фразеологизмы в американском варианте английского языка/ Г.С.Гринь. – М.: Издательство МГУ, 1980. – 123 с.
  1. Кухаренко В. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics: учебное пособие/В.А.Кухаренко. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 184 с
  2. Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія/О.О.Селіванова. – К., 2006. – 716 с.
  3. Adele 19// режим доступу: http://www.azlyrics.com/a/adele.html (Cited in “2008”)
  4. Adele 21// режим доступу: http://www.azlyrics.com/a/adele.html (Cited in 2011”)
  5. Adele 25 // режим доступу: http://www.azlyrics.com/a/adele.html (Cited in “2015”)
  6. The Free Dictionary // режим доступу: http://idioms.thefreedictionary.com/fever+pitch


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама