Семиченко Валентина Анатоліївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з В.А. Семиченко)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Семиченко Валентина Анатоліївна

Семиченко Валентина Анатоліївна - доктор психологічних наук, професор


Основні публікації

 1. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей (психолого-педагогический аспект) [Текст] : дис...д-ра психол.наук / Семиченко В.А.; КГПИ им. М.П.Драгоманова. - К., 1992. - 432 с. - Библиогр.:с.399-423
 2. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Родители и дети: Взаимопонимание или отчуждение? [Текст] : книга для родителей / В. С. Заслуженюк, В. А. Семиченко. - М. : Просвещение : АО "Учебная литература", 1996. - 191 с.
 3. Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии [Текст] : учеб. пособие / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 1997. - 124 с.
 4. Педагогічна майстерність [Текст] : підручник для пед. вузів / І. А. Зязюн [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн. - К. : Вища школа, 1997. - 349 с.
 5. Семиченко В.А. Психология общения [Текст] : модульный курс (лекции, практ. занятия, задания для самостоят. работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - 2. вид. - К. : Магістр-S, 1998. - 152 с. - (Психология).
 6. Семиченко В.А. Психические состояния [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 1998. - 207 с. - (Психология).
 7. Семиченко В.А. Психологія та педагогіка сімейного спілкування [Текст] / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : Веселка, 1998. - 212 с. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
 8. Семиченко В.А. Психология эмоций [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 1999. - 127 с
 9. Семиченко В.А. Психология социальных отношений [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 1999. - 167 с.
 10. Семиченко В.А. Психология общения [Текст] : модульный курс (лекции, практ. занятия, задания для самостоят. работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 1997. - 152 с. - (Психология).
 11. Педагогічна майстерність [Текст] : підручник для студ. вищих пед. навч. закл. / І. А. Зязюн [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн. - 2. вид., доп. і перероб. - К. : Вища школа, 2004. - 422 с.
 12. Семиченко В.А. Психология личности [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Магістр-S, 2001. - 426 с. - Библиогр.: с. 423-425.
 13. Семиченко В.А. Теоретичні та методичні основи професійного самовиховання студентів вузу [Текст] : навч.- метод. посіб. / В. А. Семиченко [та ін] ; заг. ред. В. А. Семиченко ; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти, Хмельницький гуманітарно-педагогічний ін-т, Регіональна лабораторія соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі. - Хмельницький : ХГПІ, 2001. - 255 с. - Бібліогр.: с. 242-252.
 14. Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності [Текст] : навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000 .- Ч. 2. - К. : [б.в.], 2001. - 231 с.
 15. Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності [Текст] : навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000 .- Ч. 1. - К. : [б.в.], 2000. - 217 с. - Бібліогр.: с. 214-216.
 16. Семиченко В.А. Психология деятельности [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Издатель Эшке А. Н., 2002. - 247 с. - Библиогр.: с. 246.
 17. Семиченко В.А. Психология направленности [Текст] : учеб.- метод. пособие / В. А. Семиченко, А. М. Галус ; общ. ред. В. А. Семиченко ; Центральный ин-т последипломного педагогического образования, Хмельницкий гуманитарный педагогический ин-т, Региональная лаборатория социально-педагогических проблем адаптации студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении. - Хмельницкий : ХГПИ, 2003. - 522 с.: ил. - Библиогр.: с. 484-485.
 18. Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / І. А. Зязюн [та ін.] ; ред. І. А. Зязюн ; Академія педагогічної майстерності. - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.
 19. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності [Текст] : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. / В. А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 336 с.
 20. Семиченко В.А. Психология: Темперамент [Текст] : модульный курс (лекции, практ. занятия, задания для самост. работы для преподавателей и студ.) / В. А. Семиченко. - К. : Видавець О.М.Ешке, 2006. - 200 с.: табл.
 21. Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / І. А. Зязюн [та ін.] ; за ред. акад. АПН України І. А. Зязюна ; Акад. пед. майстерності. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Богданова А.М., 2008. - 376 с. : іл. - 5000 экз.
 22. Основи організації праці керівних кадрів вищої школи [Текст] : навч. посіб. для слухачів оч.-дистанц. курсів підвищ. кваліфікації кер. кадрів вищ. шк. / Семиченко В.А., О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар, Г. О. Штомпель ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 187 с. : табл.
 23. Науково-методичний посібник із запровадження кредитно-модульної форми навчання педагогічних працівників у систему післядипломної педагогічної освіти [Текст] : [у 2 кн.] / [Л. І. Даниленко та ін.] ; за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Ващенко. - К. : [б. и.], 2010.-Кн. 1. - 2010. - 73 с. - Бібліогр. в кінці розд.
 24. Науково-методичний посібник із запровадження кредитно-модульної форми навчання педагогічних працівників у систему післядипломної педагогічної освіти [Текст] : [у 2 кн.] / [Л. І. Даниленко та ін.] ; за наук. ред. В. В. Олійника, Л. М. Ващенко. - К. : [б. и.], 2010.- Кн. 2. - 2010. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 69-70.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама