Глібовець Г.С. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку засобами театралізованих ігор

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Глібовець Галина Василівна - студентка магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ


Актуальність теми дослідження

Дошкільне дитинство визначається педагогами та психологами як найбільш сенситивний період для формування основ базових якостей особистості. Одним з найважливіших напрямів роботи в цей період є становлення у дитини самостійності, яка закладається в молодшому дошкільному віці в процесі формування певних умінь і навичок.

Проаналізувавши чинні нормативно-правових документи та психолого-педагогічні джерела, ми змогли визначити, що в спектрі напрямів роботи з дітьми молодшого дошкільного віку одним з провідних завдань є формування культурно-гігієнічних навичок. В цей період важливо формувати в дітей звичку до чистоти, акуратності, порядку, адже навички та звички, сформовані в молодшому дошкільному віці, зберігаються на все життя.Слід також зазначити, що формування у дітей навичок особистої гігієни відіграє найважливішу роль в охороні їх здоров'я, сприяє правильній поведінці в побуті, у громадських місцях. Зрештою, від знання і дотримання дітьми необхідних гігієнічних правил і норм поведінки залежить не тільки їх здоров'я, але й здоров'я інших дітей і дорослих.

У молодшому дошкільному віці діти найлегше засвоюють необхідні навички в спеціальних іграх. Важливо, щоб ці ігри були цікавими, могли захопити дітей, активізувати їх ініціативу і творчість.Саме тому, особливу увагу слід звернути на театралізовані ігри, які можуть будуватись як на основі цікавих літературних творів, так і на ситуаціях з життя дітей.

Відтак, вибір нашої теми пов'язаний з необхідністю вирішувати проблему виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку, яку можна ефективно вирішити за допомогою театралізованих ігор.Особливо актуальна ця проблема в молодшому дошкільному віці, адже в цьому віці закладається фундамент всіх корисних і необхідних навичок в житті людини.


Мета та завдання дослідження

Метою роботиє розробка циклу театралізованих ігор, спрямованих на формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку та їх експериментальна перевірка їх ефективності.

Мета дослідження досягається через вирішення таких завдань:

  1. Здійснити аналіз психологічних, педагогічних та методичних літературних джерел з проблеми дослідження.
  2. Розкрити особливості формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку.
  3. Охарактеризувати театралізовані ігри як засіб формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного віку.
  4. Розробити цикл театралізованих ігор, спрямованих на формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного, перевірити їх ефективність експериментальним шляхом.


Шляхи реалізації мети та завдань дослідження

З метою розкриття сутності, змісту та специфікиформування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного вікубув здійснений аналіз наукових та методичних психолого-педагогічних джерел з даної проблеми дослідження, а також здійснений аналіз передового педагогічного досвіду за зазначеним напрямом.

Для реалізації метидослідженнями виявилиособливостіформування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного вікута обґрунтували можливість впровадження в цей процес театралізованихігор. З метою вирішення поставлених завдань було розроблено цикл театралізованих ігор, основою для яких виступали віршовані та прозові літературні тексти, казки, що складали сам діти, ситуації з реального життя, що виникали в дитячому садку або вдома. Всі тексти підбирались відповідно до вікових особливостей дітей та програмових вимог.

Результати проведеної роботи показали, що діти виявляли інтерес до ігор, специфіка яких полягала в емоційній насиченості їхнього змісту за рахунок обігравання сюжету, опанували необхідні вміння самообслуговування, у дітей спостерігався стійкий інтерес до самостійної культурно-гігієнічної діяльності тощо.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама