Дьяконов Геннадій Віталійович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Дьяконов Г.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Дьяконов Геннадій Віталійович

Дьяконов Геннадій Віталійович – професор кафедри практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор психологічних наук, доцент

Зміст

Наукова діяльність

 • У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію з психології на тему: “Психологія першого враження про незнайому людину”.
 • Є переможцем конкурсу “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”.
 • Має міжнародний сертифікат гештальт-терапевта, практикуючий психолог.

Сфера наукових інтересів: психологія спілкування і особистості, соціальна психологія, психологія діалогу, теорія і методологія психології, практична психологія, гештальт-терапія.

Викладає дисципліни

 • “Соціальна психологія”,
 • “Методика викладання психології”,
 • “Педагогічна психологія”,
 • “Вікова психологія”,
 • “Політична психологія” та ін.


Контакти

E-mail (роб.) : Dia_kon@ukr/net

Основні публікації:

 1. Дьяконов Г.В. Психология педагогического общения: теоретические и прикладные проблемы. Научное издание – Кировоград, 1992. – 213 с.
 2. Дьяконов Геннадий Витальевич, Добрянский Игорь Анатольевич Активные методы группового обучения психологии: диалогический подход: Учеб.-метод. пособие / Кировоградский ин-т регионального управления и экономики. – Кировоград, 2004. – 189 с. – Библиогр.: с. 182. — ISBN 966-7822-63-Х.
 3. Дьяконов Г.В.. Основы диалогического подхода в психологической науке и практике: монография. – Кировоград : РИО КГПУ им. В.Винниченко, 2007. – 847 с. – Библиогр.: в конце глав. – ISBN 966-8089-47-2.
 4. Дьяконов Г.В.. Психология диалога: теоретико-методологическое исследование. – Кировоград : РВЦ КГПУ им. В.Винниченко, 2006. – 694 с. – ISBN 966-8089-39-1.
 5. Дьяконов Г.В. Основи діалогічного підходу у психологічній науці й практиці: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. – К., 2009. – 40 с.
 6. Пашукова Тетяна Іванівна, Допіра Андрій Іванович, Дьяконов Г.В.. Практикум із загальної психології: Посіб. для студ. пед. ун-тів / Тетяна Іванівна Пашукова (ред.). – К. : Знання, 2000. – 204 с. – ISBN 966-7293-70-X.
 7. Дьяконов Г.В. Диалогические методы психологического исследования чувств и эмоций. Учебное пособие для высшей школы. – Кировоград: Изд-во «КОД», 2004. – 64 с.
 8. Дьяконов Г.В. Идентификация как феномен общения, личности и деятельности. Научное издание. – Кировоград, Изд-во КИРУЭ, 2004. – 64 с.
 9. Дьяконов Г.В. Психологія духовності і діалог //Діалог. Збірник наукових праць. Психологія і педагогіка. За ред. C.Д.Максименка. – Київ-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2001, Вип.2. – с.173 –186.
 10. Дьяконов Г.В. Экзистенциально-онтологическая концепция диалога. // Психология общения: социокультурный анализ. Материалы Международной конференции ( Ростов-на-Дону, 30 октября – 1 ноября 2003 г.). / Под ред. А.А.Бодалева, П.Н.Ермакова, В.А.Лабунской. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского госуниверситета, 2003. – с. 114-116.
 11. Дьяконов Г.В. Психологія егоцентризму і образи духовності // Соціальна психологія, № 4 (6), 2004. – C. 159 – 175.
 12. Дьяконов Г. В. Диалогические особенности психологии личности в школьном воздасте


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама