Дятленко Наталія Михайлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Дятленко Н.М.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Дятленко Наталія Михайлівна

Дятленко Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри практичної психології (за суміщенням) Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1979 р. закінчила Київський педагогічний інститут імені М. Горького за спеціальністю „Педагогіка та психологія (дошкільна)”, здобула кваліфікацію „Викладач дошкільної педагогіки і психології”.

Досвід роботи

 • 1979–1987 рр. – методист дошкільного закладу.
 • 1982–1987 рр. – вихователь-методист у яслах-дитсадку.
 • 1987–1991 рр. – викладач психології Енгельського педагогічного училища.
 • 1991–1994 рр. – завідувач яслами-садом №488 м. Києва.

Наукова діяльність

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Доцент (2007 р.) кафедри загальної та вікової психології.

Автор понад 50 друкованих праць, більшість із яких адресовані різним категоріям працівників дошкільних закладів освіти.

У колі її наукових інтересів – організаційно-змістові та психолого-педагогічні умови успішного переходу на кредитно-модульну систему: навчання в системі післядипломної педагогічної освіти.

Сповідує особистісно-орієнтовану взаємодію як визначальну філософську та життєву категорію у освітньому просторі та особистісних стосунках зі студентами і колегами.


Викладає дисципліни та навчальні курси

 • «Методика викладання психології у вищій школі»
 • «Методологія і організація науково-психологічних досліджень»
 • «Психологія вищої школи»
 • «Індивідуалізація виховання і навчання в дошкільному освітньому закладі»
 • «Актуальні проблеми особистісно орієнтованої взаємодії методиста дошкільного закладу з вихователями, вихованцями та батьками»
 • «Особливості реалізації вихователем особистісно орієнтованої моделі в умовах суспільного дошкільного виховання»

Основні публікації:

 1. Дятленко Н.М. Дитяча психологія: методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів / Н.М. Дятленко. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 34 с.
 2. Дятленко Н.М. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з курсу «Вікова психологія» / Н.М. Дятленко. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. – 27 с.
 3. Дятленко Н.М. Дитяча психологія. Навчальна програма / Н.М. Дятленко. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. – 20 с.
 4. Дятленко Н.М. Самоповага дітей (методичні рекомендації) / Н.М. Дятленко. – К.: Шкільний світ, 2007.– 120 с.
 5. Дятленко Н.М. Самоповага дитини як умова її майбутнього "АКМЕ" / Н.М. Дятленко // Наукові записки Інституту психології Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Випуск 26, в 4х томах. Том 2. – С. 24-28.
 6. Дятленко Н.М. Теоретико-методологічні засади дослідження самоповаги в ранньому онтогенезі. Проблеми загальної та педагогічної психології / Н.М. Дятленко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. –Вип. 5. – К.: ГНОЗІС, 2005. – С.166-171.
 7. Дятленко Н.М. Психологічні особливості самоповаги дошкільників / Н.М. Дятленко. // Атестація в дошкільному закладі. – К.: Вид-во «Плеяди», 2005. – С.113-147.
 8. Дятленко Н.М. Ставлення до дитини в родині як умова розвитку її самоповаги / Н.М. Дятленко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. №3 / Редкол.: Бех І.Д., Бєлкіна Е.В., Бібік Н.М. та ін. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2005. – С.10-17.
 9. Дятленко Н.М. Формування самоповаги у дошкільників / Н.М. Дятленко. //Атестація в дошкільному закладі. – К.: Вид-во «Плеяди», 2005. – С.67-113.
 10. Дятленко Н.М. Розвиток самоповаги у дітей в умовах суспільного дошкільного виховання Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. –№4 / Н.М. Дятленко. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. – С.10-14.
 11. Дятленко Н.М. Психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ. Проблеми загальної та педагогічної психології / Н.М. Дятленко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - Т. VIII, вип. 2. – К.: ГНОЗІС, 2006. – С.112-118.
 12. Дятленко Н.М. Проблема адаптації: сутність та особливості у студентів - «дошкільників» / Підготовка фахівців дошкільної освіти в контексті вимог Болонської угоди / Н.М. Дятленко. – Херсон: Айлант, 2006. – С.12-15.
 13. Дятленко Н.М. Характеристика основних підходів до формування самоповаги у дошкільників / Н.М. Дятленко / Актуальні проблеми психології. Том 4: Психолого-педагогічні основи розвитку особистісного потенціалу дитини в сучасному суспільстві. Збірник наукових статей / За заг. ред. С.Д. Максименка, С.О. Ладивір. – Тернопіль: Терно-граф, 2006. – С. 134-145.
 14. Дятленко Н.М. Розвиток самоповаги у дітей в умовах суспільного дошкільного виховання / Н.М. Дятленко. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. №4 / Редкол.: І.Д. Бех, Є.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2006. – С.10-15.
 15. Дятленко Н.М. Тенденції розвитку самоповаги у дошкільників / Н.М. Дятленко. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Редкол. І.Д. Бех, В.О. Огнев’юк, О.Л. Кононко. – К.: Університет, 2007. - №8. – С.131-136.
 16. Дятленко Н.М. Діалогічна взаємодія викладача та студента з позицій педагогічної етики / Н.М. Дятленко //Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа та ін. – К: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. – С.173–177.
 17. Дятленко Н.М. Формування культури мислення у дошкільників / Н.М. Дятленко // Початкова школа. – №7. – 2008. – С. 20–24.
 18. Дятленко Н.М. Педагогічні умови виховання самостійності у дошкільників / Н.М. Дятленко // Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – К.: Університет, 2008. – С.38–42.
 19. Дятленко Н.М. Виховання самоповаги у дошкільників в родині / Н.М. Дятленко // Матеріали науково-практичної конференції Білоруського державного педагогічного університету ім. М.Танка. – Мінськ, 2008. – С.85–88.
 20. Дятленко Н.М. Вплив стилю керівництва діяльністю на розвиток самостійності молодших дошкільників / Н.М. Дятленко, Л.І. Ковтун Л.І. // Педагогічна освіта: теорія і практика. – К.: Університет, 2008. – №9. – С.126–130.
 21. Дятленко Н.М. Розвиток культури мислення у дошкільників / Н.М. Дятленко // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 31–33.
 22. Дятленко Н.М. До дитячої самоповаги – з особливою увагою / Н.М. Дятленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – №3. – 2009. – С.12–19; №4. – 2009. – С.45–48.
 23. Дятленко Н.М. Педагогічні ідеї Б.Д.Грінченка в контексті оновлення сучасної дошкільної освіти / Н.М. Дятленко //«Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б.Д.Грінченка: кол. монографія (у двох част.): Ч.1 /В.О.Огнев’юк, Н.М.Гупан, Н.П.Дічек [та ін.]. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. – С.58–66.
 24. Дятленко Н.М. Умови адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / Н.М. Дятленко [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua
 25. Дятленко Н.М. Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя / Н.М. Дятленко [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама