Комунікативні технології інформаційного суспільства

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Комунікативні технології інформаційного суспільства: [колективна монографія] / А. І. Гусєв, Н.О. Довгань, О. В. Івачевська, Н.С. Малєєва, І.В. Петренко [заг.ред. А. І. Гусєва] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2020. – (7 др.ар)

Колективну монографію присвячено актуальним питанням оптимізації засобів раціонального регулювання суспільних відносин в інформаційному суспільстві, створення передумов досягнення різними соціальними спільнотами взаєморозуміння, шляхом використання сучасних комунікативних технологій (медіації, публічних дискусій, переговорів, відкритого обговорення, соціального діалогу тощо). Монографія адресована психологам, соціологам, соціальним працівникам, керівникам підприємств та організацій, політикам. Може використовуватися в процесі підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, працівників соціальних служб тощо.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама