Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки (навчальний посібник)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника: "Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки"


Реформування вищої освіти в Україні на принципах демократизація і гуманізація потребує високого рівня психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників. Кафедрою педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова узагальнений шестирічний досвід психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ВНЗ у навчальному посібнику

Мороз О.Г. ВИКЛАДАЧ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ / Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І.; за заг. ред. академіка О.Г. Мороза. - К.: НПУ, 2006. – 208 с.

Навчальний посібник розрахований на всіх, хто вивчає курс "Педагогіка і психологія вищої школи": магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ.


Зміст навчального посібника

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1.Теоретико-методологічні засади підготовки викладача вищої школи

1.1.Педагогіка і психології вищої школи як основа системи підготовки викладача. Предмет, основні категорії.

1.2.Особливості психолого-педагогічних досліджень у галузі вищої освіти.

1.3. Структурна модель системи підготовки викладача вищої школи та її психолого-педагогічна характеристика.

Розділ 2. Основні напрями підготовки викладача вищої школи

2.1. Особливості організації навчання у ВНЗ у процесі підготовки викладача вищої школи.

2.2. Формування стилю самостійної навчальної роботи студентів як основної форми організації навчання.

2.3. Озброєння студентів основними видами педагогічного контролю у вищій школі.

2.4. Основи науково-дослідної роботи майбутніх фахівців.

Розділ 3. Психологічні передумови підвищення ефективності підготовки викладача вищої школи

3.1.Формування знань про психологічні особливості й закономірності становлення особистості майбутнього фахівця.

3.2. Усвідомлення психологічних факторів успішного навчання студентів.

3.3. Засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами у процесі навчання.

3.4. Розвиток комунікативних здібностей майбутнього викладача вищої школи.

Розділ 4. Професійна адаптація випускника вищої школи

4.1.Адаптація молодого фахівця як важливий етап у його професійній підготовці.

4.2.Структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста.

4.3.Механізми професійної адаптації фахівця-початківця й педагогічне управління нею.

Розділ 5. Система управління навчальним процесом у підготовці викладача вищої школи

5.1.Структурна модель системи управління підготовкою викладача вищої школи.

5.2. Реалізація принципів управління в системі ВНЗ.

ПІСЛЯМОВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама