Новини/2016-01-17

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

До всіх новин Віснику психології та педагогіки

Studenti-350.jpg
Вісник психології та педагогіки опублікував статтю Юрченко В.І. Особливості локус-контролю студентів у зв’язку з педагогічною практикою.

Перехід до нової якості вищої педагогічної освіти передбачає реалізацію низки послідовних кроків: створення інноваційного освітнього середовища; формування контингенту студентів; кадрове забезпечення освітнього процесу; діагностика навчальних досягнень студентів; соціально-гуманітарна діяльність.

Результатом цього має бути сучасний конкурентноздатний педагог.

Щоб досягнути цього потрібно суттєво розширити практичну складову професійної підготовки майбутніх учителів, насамперед шляхом збільшення до 25 % часу на проходження студентами різних видів педагогічної практики.

Педагогічна практика – одна з провідних подій у професійно-спрямованому житті майбутнього вчителя. Вона сприяє професійній ідентифікації студента, формуванню професійного аспекту його «Я-концепції» і коригуванню самооцінки.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама