Орловська Л.С. Актуальні завдання по формуванню компетентностей у здобувачів освіти у межах НУШ

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Орловська Ліна Сергіївна - психолог СЗШ №53

Зміст

Вступ

Якщо детально розглянути концепції та завдання Нової української школи, головна мета загальноосвітніх навчальних закладів допомогти учнями стати конкурентоспроможними. А саме діти повинні отримувати у школі ті знання і розвивати ті уміння, які необхідні їм у майбутньому для своєї подальшої реалізації.

Щоб цього досягти, Міністерство освіти і науки розробило десять ключових компетентностей НУШ, які ґрунтуються на “Рекомендаціях Європейського парламенту та ради Європи щодо формування основних компетентностей освіти впродовж життя”. Серед них — спілкування державною та рідною мовами, іноземними мовами, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна, математична,інформаційно-цифрова компетентності, а також розуміння природничих наук і технологій.

Кожна із цих компетентностей формується під час навчального процесу і впливають на це всі учасники освітнього процесу загалом. Умовно їх можна об’єднати таким чином як: комунікація, критичне мислення, креативність та групоутворення.

Аналіз результатів дослідження

Враховуючи свої власні спостереження та досвід роботи колег в декількох закладах освіти можу зробити припущення, що активно розвиваються такі компетенції: групоутворення та комунікація, які тісно пов'язані між собою. На даний час, спостерігається потужний вплив гаджетів і зменшення спілкування з однолітками, чого наприклад не спостерігалось так виражено ще років 10 тому. Ось чому так потрібно на даний період часу залучати учнів до колективних форм роботи – способів організації навчальної взаємодії, що передбачають активну участь учнів класу у вирішенні навчально-пізнавальних завдань. Важливою є колективна робота у співпраці для розв’язання різноманітних проблем, умінні вирішувати проблеми спільними зусиллями, виконуючи різні соціальні ролі.

У практиці початкової школи це реалізується різноманітними інтерактивними прийомами та технологіями, а також методами, основу яких становить колективна діяльність. Один із активно розвиваючих серед них - це проектна діяльність.

Щодо такої компетенції як критичне мислення то її не варто також недооцінювати.

Оскільки це навчання процесу аналізу, синтезування й обґрунтовування достовірності отриманої інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі.

І остання але не менш важлива компетенція це креативність. І. Є. Брякова вважає, що креативна компетентність це здатність, яка дозволила б особистості діяти результативно і творчо, мобілізуючи та актуалізуючи знання в ситуації невизначеності для вирішення творчих задач.

Якщо правильно реалізувати всі ці компетенції то ми зможемо досягти поставленої цілі. Проте я і мої колеги спостерігають те що деякі педагоги плутають ті чи інші терміни і їх значення. Видаючи наприклад розвиток комунікації за критичне мислення чи навпаки. Що в свою чергу відбувається через брак практичних психологічних тренінгів та навчання для учасників.

Висновок

Таким чином, можна зробити висновок, що на даний час ще бракує саме практичного досвіду, програвання ігрових ситуацій та прикладів роботи від досвідчених тренерів. А також поетапності знань і навичок, які отримують спеціалісти під час навчання.

Список використаних джерел

  1. Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.inf.ua
  2. Електронна платформа «Нова українська школа», www.nus.org.ua
  3. Брякова И. Е. Формирование креативных качеств личности в процессе открытого образования/ И. Е. Брякова // Человек и образование : Академический вестник Института образования взрослых Российскойакадемии образования. – № 1(18). – С. 41–45.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама