Педагогічна та психологічна література (джерела)/І

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: І

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


  • Іванцев Л.І. Становлення особистості майбутнього вчителя: Автореф. дис... канд. психол. наук. - К. - 2003.
  • Іванчук В. Формування громадянської культури учнівської та студентської молоді в процесі навчання // Шлях освіти. - 2000. - № 2.
  • Івлієва О.М. Психологічні особливості студентів у процесі їх фахової підготовки //Науковий вісник Ізмаїльського держ. гуманітарного ун-ту. - Ізмаїл: ІДГУ, 2002. - Вип.13. - С.37-40.
  • Ігнатюк О. Особистісний потенціал студента як педагогічна проблема //Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №5. - С. 39-47.
  • Інновації в сучасному педагогічному процесі: теорія та практика: Зб. статей матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Луганськ, 2000. - 126 с.
  • Інформаційна культура особистості: минуле, сьогодення, майбутнє. Тези докл. Міжнародної наукової конфер. 11-14 вересня 1996. - Краснодар, 1996. - 86 с..
  • Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода (основи когнітивної теорії конфліктів). - К.: Наукова думка, 1996. - 192 с.
  • Іщенко Д. В. Процеси самоосвіти // Сучасні педагогічні технології у вищій школі. Наук.-метод. збірник. - К.: Школа, 1995. - 306 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама