Педагогічна та психологічна література (джерела)/Ж

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Ж

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Жабицкая Л.Г. Чтение служит таланту: О специфике восприятия художественной литературы писателем // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Сборник научных трудов. - Калинин: КГУ, 1984. - С. 17-27.
 • Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи // Освіта і управління. - 1999. - №3. - С. 99-102.
 • Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе. - М.: Просвещение, 1991. -219с. с. с.
 • Животок Б.М., Леутська Л.Д. Про формування моральних цінностей у студентському колективі // Проблеми вищої школи. - Вип.9. - Формування нової людини в умовах вузу. - К.:"Вища школа",1972.
 • Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників і шляхи їх вирішення // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №4. - С. 107-112.
 • Жикаренцев В.В. Путь к свободе: Взгляд в себя. - СПб.: ООО "Золотой век", ТОО "Диамант", 1998. - 272 с.
 • Жиляев А.А. Психологические особенности активизации учебно-познавательной деятельности в ходе лекции // Инновации в образовании. - 2001. - №2. - С. 107-116.
 • Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи // В защиту живого слова. - М.: Просвещение, 1966. - С.5-25.
 • Жинкин Н.И. Психологические особенности спонтанной речи // Иностр. языки в школе. - 1965. - №4. - С.2-11.
 • Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М.: Наука, 1982. -159 с.
 • Життєві кризи особистості: Науково методичний посібник у 2 частинах. - К.1998.
 • Жузжаков О.Т. Катков А.Л. Развитие общества, ментальное здоровье и реформа здравоохранения. - Алматы, 1996. - 193с. с. с.
 • Жуков Ю.М., Петровская Л. А., Растенников П. В. Диагностика и развитие компетентности в общении. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 104 с.
 • Журавлев В.В. Мир художественной культуры. - М., 1987. - 237с. с. с.
 • Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии: Учебник. - М.: Рос. пед. агентство, 1995. - 183 с.
 • Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.- с.236.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама