Педагогічна та психологічна література (джерела)/Ц

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Ц

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Цагарелли Ю.А. Функциональная музыка в структуре психологической службы вуза // Психологическая служба в ВУЗе / Научи, ред. Н.М. Пейсахов. - Казань, 1981. - 240 с.
 • Цапок В.А. Творчество (Философский аспект проблемьі). - Кишинев, 1989. - С.7.
 • Цветков Э. А. Мастер самопознания или погружение в "Я". - СПб: Лань, 1997. -192 с.
 • Цветкова Т. К. Повышение культуры педагогического общения // Вопросы психологии. -1990. - №2. - С. 176-177.
 • Ценностный мир современного студенчества (Социальный портрет явления) / Сост. А.А. Козлов, В.Т. Лисовский, З.В. Сикевич. - М.,1992. - 40 с. (Система воспитания в высшей школе: Обзор, информ / НИИВО; Вып.4).
 • Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці: Науково-педагогічний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. - Рівне: ЦНТЕІ, 2001. -108с. с.
 • Цимбалюк І.М., Пелех Ю.В. Підвищення кваліфікації вчителя. - К., 2004. - 143 c.
 • Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / АПН України; Центр інформації та документації Ради Європи в Україні / О. В. Сухомлинська (ред.). - К., 1997. - 224 с.
 • Цокур О. С. Педагогіка вищої школи: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. - Юридична література, 2002. - Вип. 2 : Педагогічний менеджмент. - 80 с.
 • Цуканова В. Порівняльний аналіз інтелектуального потенціалу та причин навчальної неуспішності // Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С.105-113.
 • Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. - М.: Интерпракс, 1995. - 288 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама