Педагогічна та психологічна література (джерела)/Щ

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Щ

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Щедровицкий Г.П. Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследования рече-мыслительной деятельности. - Алма-Ата, 1974. - С. 12-28.
 • Щепин О.П. Современные тенденции состояния здоровья подрастающего поколения страны // Вопросы охраны материнства и детства. - 1990. - Т.35. - №2. - С.3-7.
 • Щербаков А.И. Психологические основы формирования учителя в системе высшего педагогического образования. - Л.: Просвещение, 1967.
 • Щербаков А.И. Формирование личности учителя в системе высшего педагогического образования. - Л., 1968.
 • Щербакова К.І. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. - К., 1990. -166 с.
 • Щербань П. Сутність педагогічної культури // Вища освіта України. - 2004. - №3. - С. 67-72.
 • Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання студентської молоді // Вища школа. - 2005. - №4. - С. 62-66.
 • Щербатых Ю.Д. Психология страха. - М.: ЭКСМО - Пресс, 1999.
 • Щолокова О. Особливості підготовки студентів-магістрантів у системі мистецької освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - №4. - С. 151-157.
 • Щотка О.П. Вікова психологія дорослої людини. - Ніжин, 2001.
 • Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. - М.: Педагогика, 1971. - 352 с.
 • Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. - М.: ОЦ "Педагогический поиск", 1997. - 78 с.
 • Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М.: Педагогическое общество России, 1998. - 249 с. -


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама