Педагогічна та психологічна література (джерела)/Ю

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук


Увага! На цій сторінці відібрана лише та література, бібліографічний опис якої починається з літери: Ю

Щоб переглянути всі джерела, перейдіть за посиланням Педагогічна та психологічна література (джерела)!


 • Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. - М.: Наука, 1978.-167 с.
 • Юнг К. Г. Психологические типы. - М., 2002.
 • Юнг К.Г. Аналитическая психология. - М., 1995.- 291 с.
 • Юр'єва Г. Спільна робота школи і ВНЗ із профорієнтації // Психолог. - №18-19. - С.13-14.
 • Юркевич В.С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы дифференциальной психодиагностики/ Отв. ред. В.Д.Небылицын. - М.: Педагогика, 1972. - С. 233 - 249.
 • Юрченко В.І. "Я-концепція" як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ, 1999. - Вип.4. - С. 31-35.
 • Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на "Я - концепцію" майбутнього вчителя // Освіта і управління. - 1997. - №1. - С. 119-123.
 • Юрченко В.І. Дослідження особливостей "Образу -Я" майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту "Двадцять тверджень самоставлення" // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-№3. - С .5-7.
 • Юрченко В.І. Оптимізація взаємин у системі "студент-викладач" // Освіта і управління. - 1997.- №3, т.1. - С.103-110.
 • Юрченко В.І. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії // Освіта і управління. - 1998. - № 4. - С. 91-98.
 • Юрченко В.І. Проблеми підготовки вчителя національної школи: етнопсихологічний ракурс // Освіта і управління. - 2004. - т.7, число 2 - С.103-113.
 • Юрченко В.І. Психології вищої школи: завдання та проблематика в період реформування вищої педагогічної освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського
 • Юрченко В.І. Соціокультурні і соціально-психологічні чинники становлення особистості майбутнього вчителя // Наукові записки: Зб. наукових статей НПУ імені М.П. Драгоманова. - К.:НПУ, 2001.- Вип.38. - С.160-166
 • Юрченко В.І. Тривожнiсть як прояв суперечностей "Я" концепцii" майбутнього вчителя: // Педагогіка і психологія: Наук.-теор. та iнформ. журнал АПН України. - К, 1997.- № 1(14). - С.191-197.
 • Юрченко В.І. Формування "Образу -Я": етнопсихологічний аспект // Освіта і управління. - 1999.- №1,т.3. - С.93-101.
 • Юсницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации // Журнал практического психолога. - 1998. - №1.
 • Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1992. -96 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама