Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка монографії " Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі"

Нещодавно вийшла з друку монографія «Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі» за авторством доктора психологічних наук, завідувача кафедри психології Київського університету імені Бориса Грінченка, старшого наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Петрунько Ольги Володимирівни .

Це перша в Україні і одна з перших у близькому зарубіжжі фундаментальна праця, яку присвячено проблемам впливу сучасних медіа на індивідуальну психіку і поведінку дітей та особливостям їхньої соціалізації у сучасному медіасередовищі.

Зміст

Монографія складається з трьох розділів.

У першому — розглядаються філогенетичні й онтогенетичні аспекти та соціально-психологічне знаряддя соціалізації, відтворюється ідеальна її модель, що репрезентує природний еволюційний шлях від «доцільного поневолення» дитини засобами спрямованих на неї соціалізаційних диктату і цензури до становлення її як суб’єкта, спроможного здійснювати власну соціалізацію, аналізуються ресурси і адаптаційно-захисний потенціал соціалізації та умови успішної їх реалізації.

У другому — йдеться про особливості сучасного середовища існування і життєдіяльності дорослих і дітей як такого, що значною мірою створене мас-медіа й іншими медіа. Аналізуються типи медіатекстів, які формують дискурс медіасередовища, якісні і змістові ознаки, які роблять це середовище надміру агресивним, стресогенним, адаптогенним і, отже, потенційно деструктивним, та пов’язані з усім цим ризики.

У третьому — йдеться про особливості соціалізації дітей у медіасуспільстві, у сфері впливу високотехнологічних медіа, де вона постає як «медіасоціалізація», тобто «соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими». Вплив медіа розглядається на рівні індивідуального життя окремих дітей та на рівні відносин із соціумом.

Монографія адресована науковій та педагогічно-виховній громадськості, а також усім, кому не байдужа доля дітей, які зростають у медіасуспільствах.

Де можна ознайомитися

Ознайомитися з монографією можна у головних бібліотеках України, а також у бібліотеках Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Чернігівського національного педагогічного університету та ін.

Народження кожної нової книги — це, як і народження нової людини, завжди Подія. Люди і книги приходять у Світ, щоб у ньому відбутися, і в кожного з них своя — видатна, яскрава чи проста, пересічна — доля. Але всі вони комусь потрібні. Сподіваємося, що й ця, безсумнівно актуальна, праця знайде своїх читачів.

Автор


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама