Практична психологія

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото 2 Практична психологія.JPG

Зміст

Поняття

В останні два десятиріччя з’явилася нова галузь професійної діяльності – практична психологія, а відповідно й нова професія – практикуючий (практичний) психолог. Практична психологія як сфера діяльності передбачає, з одного боку, вивчення індивідуальності людини чи психологічних особливостей групи людей у конкретних обставинах їхнього життя та обґрунтування впливів на них із метою збереження їхнього психічного здоров’я і вияву їхніх можливостей (науковий аспект). з іншого, - надання безпосередньої допомоги конкретній людині чи групі людей у розв’язанні їхніх психологічних проблем (практичний аспект).

Практикуючий психолог, психолог-практик, практичний психолог – ці три терміни часто використовуються як синоніми. Вони означають фахівця, який працює у сфері практичної психології і самостійно розв’язує психологічні практичні завдання. У певному контексті вживання кожного з цих термінів набуває специфічного значення, що відображає дещо різний смисл кожного з них. Так, словосполучення „практикуючий психолог” часто означає спеціаліста, який працює і як дослідник, і як практик, тобто спеціаліст, який поряд із науковою чи викладацькою роботою ще й практикує. Найчастіше саме цей термін вживають тоді, коли намагаються підкреслити суть діяльності психолога, який працює у сфері практичної психології – вивчення конкретної людини і надання їй психологічної допомоги.

Термін „психолог-практик” зазвичай вживають тоді, коли йдеться про спеціаліста, який працює виключно у сфері практики. Саме він є адресатом практичної психології як науки, хоча його роль у творенні цієї науки вельми активна.

Переважно у такому самому значенні використовують термін „практичний психолог”, хоча у зв’язку з його лінгвістичною двозначністю деякі психологи уникають цього словосполучення (З. Кісарчук) [1]


Фото 1 Практична психолог.JPG

Галузевий стандарт вищої освіти

Фахівець із напряму підготовки „Практична психологія” підготовлений до робіт:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).
Фото 3 Практична психологія1.jpg

і може обіймати первинні посади:

 • практичний психолог у закладах освіти;
 • практичний психолог на підприємстві;
 • практичний психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • лаборант (психологічні дослідження).

Професійна діяльність бакалавра з практичної психології на первинних посадах полягає у:

 • реалізації психодіагностичних, психокорекційних та консультативних функцій;
 • прийнятті оперативних рішень в межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці програм діяльності відповідних установ та організацій;
 • забезпеченні координації діяльності різних суспільних інститутів;

управлінні діяльністю підлеглими.

Основні напрями професійної діяльності – діагностична, корекційна, консультативна, комунікативна, просвітницька, навчальна, виховна, розвивальна, організаційна.

Бакалавр з практичної психології має академічне право продовжити навчання за спеціальністю „Практична психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” і „магістр”.


Підготовка практичних психологів

У Києві підготовку фахівців за спеціальністю „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "магістр" (денна і заочна форма навчання) здійснюють у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського в Навчально-науковому гуманітарному інституті (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33).

З Правилами прийому - 2018 до Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та іншою важливою інформацією про навчання можна познайомитися на сторінці Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Примітка

1.Приходько Ю.О. Практична психологія. Введення у професію (навчальний посібник)Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама