Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання : [практичний посібник] / Г.М. Бевз, І.В. Петренко, А. І. Гусєв, В. Давидов, Н.С. Малєєва, О.Г. Цукур, О. В. Івачевська. За заг. ред. Г.М. Бевз, І.В. Петренко]; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – 2020. – (7,0 д.а.)

Практичний посібник підготовлений співробітниками лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за результатами наукового роботи по темі: «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфлікті».У посібнику соціальний конфлікт розкривається природним явищем комунікативного процесу, що фіксує біфуркаційний етап розвитку соціальної системи. Обґрунтовується, що розвиток суспільства, як опосередкованої системи людської взаємодії, виступає ресурсом унормування природного процесу взаємодії між різними соціальними рівнями та спрямування соціального розвитку як еволюційного. Розглядаються особливості застосування інноваційних комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів у суспільстві загалом, а також професійному й освітньому вимірах, онлайн-середовищі й сімейних стосунках. Адресовано викладачам психологічних дисциплін закладів вищої освіти, науковцям, студентам, практичним психологам, соціологам, соціальним працівникам, керівникам підприємств та громадських організацій. Може використовуватися в процесі підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, менеджерів і працівників соціальних служб.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама