Ткачук О.В. Форми і методи роботи з гіперактивною дитиною старшого дошкільного віку при вивченні АМ із застосуванням методів ейдетики

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ткачук Олена Вадимівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті проаналізовано питання ефективності формування іншомовної компетенції гіперактивних дошкільників. Розглянуто форми і методи роботи з гіперактивними дітьми, а також важливість забезпечення різноманітності у навчальному процесі за допомогою методів ейдетики, що є одним із головних завдань у роботі педагога з гіперактивними дітьми.

Ключові слова: гіперактивна дитина, дошкільник, ейдетика, легке запам'ятовування, методи.


В статье проанализированы вопросы эффективности формирования иноязычной компетенции гиперактивных дошкольников. Рассмотрены формы и методы работы с гиперактивными детьми, а также важность обеспечения разнообразия в учебном процессе с помощью методов эйдетики, что является одной из главных задач в работе педагога с гиперактивными детьми.

Ключевые слова: гиперактивный ребенок, дошкольник, эйдетика, легкое запоминание, методы.


The article analyzes the issue of effectiveness of foreign language communicative competence formation of preschool children. Paper studies the matters of the forms and methods of work with hyperactive children, as well as the importance of ensuring diversity in the learning process by means of the use of eidetic methods which is one of the main task in the teacher’s work.

Key words: hyperactive child, preschool child, eidetics, easy memorizing, methods.


Зміст

Постановка проблеми

Проблеми дітей, що мають порушення поведінки і пов'язані з ними труднощі навчання, а особливо вивчення англійської мови, нині особливо актуальні. Постійно збуджені, неуважні, непосидючі і галасливі, такі діти приковують до себе увагу педагога, якому необхідно стежити, щоб вони сиділи спокійно, виконували завдання, не заважали ровесникам. Ці діти постійно зайняті своїми справами, їх важко утримати на місці, змусити вислухати завдання і тим більше виконати його до кінця. Вони незручні через свою надмірну активність і імпульсивність, тому саме таким дітям важко вивчати англійську мову. Кожен учитель англійської мови знає, як нелегко дітям, а особливо гіперактивним, не зважаючи на використання прекрас¬них навчальних посібників вітчизняних і зарубіжних авторів, запам'ятати значення нових слів, зокрема неправильних та основних фразових дієслів.


Аналіз досліджень

Потрібно відзначити, що у вітчизняній психології майже немає робіт, спеціально присвячених вивченню гіперактивних дітей. Деякі дослідження стосуються лише окремих характеристик дітей з таким типом поведінки. Серед авторів таких досліджень В.П. Таран, Є. Госпарова, Є.Є. Сапогова, В.А. Красов, Ю.Ф. Домбровська, В. М. Трошин, А. М. Радаєв, Л. А. Ясюкова, Ю.С. Шевченко.


Серед іноземних педагогів, що присвятили себе вивченню гіпеактивності у дітей варто зазначити Ф. Шольца, Д. Добсона, З. Тржесоглава, В. Петрунека, Ж. Філіпа, П. Бонкура, Г. Хоффмана та інші.


Вивченням ейдетизму та розробкою авторських підходів за вивчення проблеми займалися Л.С. Виготський, А.Р.Лурія, И.Ю. Матюгін, О. Пащенко, В. Тирських, О. Серікова, О. Кушнір, Е. Йеншемт та інші.


Постановка мети дослідження

Сучасна система освіти являє собою сукупність норм, правил, вимог, що регламентують життя дитини. Саме тому останніми роками проблема ефективності навчання англійської мови гіперактивних дітей стає усе більш актуальною і обговорюваною серед педагогів і психологів. Так, ще кілька років тому в дитячих садках та початкових класах гіперактивних дітей було по одному-два в групу, а зараз - близько 20–30% учнів. І цей відсоток постійно росте. При усіх існуючих проблемах поведінки інтелектуальні функції гіперактивної дитини не порушені, і такі діти можуть успішно освоювати англійську мову за умови відповідності вимог дошкільного та шкільного середовища можливостям дитини. Гіперактивність зустрічається у великої кількості дітей і серйозно заважає їх адаптації в суспільстві. В останні роки до цього захворювання починають приділяти все більше уваги в усіх країнах, у тому числі й у нас. Про це свідчить зростаюча кількість публікацій з цієї теми. Якщо в 1957-1960 рр.. їх кількість становила цифру 31, то в 1960-1975 рр.. - 2000, а 1977 -1980 рр.. - 7000. В даний час щорічно з цієї проблеми публікується 2000 і більше статей і книг.


Метою статті є узагальнення та систематизація теоретичних знань про вивчення англійської мови гіперактивними дітьми, основ організації їхнього виховання з врахуванням особливостей їхнього розвитку, а також виявлення специфіки роботи педагога з гіперактивними дітьми з використанням методів ейдетики.


Для досягнення визначеної мети передбачено постановку визначення та вирішення таких завдань: – визначити поняття гіперактивності, ейдетики; – розглянути шляхи зниження гіперактивності при вивченні англійської мови; – дослідити основні принципи виховання дітей з таким синдромом; – проаналізувати практику використання методів ейдетики при роботі з дітьми; – узагальнити інформацію та зробити висновки.


Виклад основного матеріалу

У XXI столітті потік інформації настільки великий, що переробити і запам'ятати його може тільки людина, що володіє екстраординарними здібностями. У зв’язку з цим, одна з найбільш яскравих актуальних проблем сучасної освіти – вплив інформаційного стресу на здоров'я дітей. Одним з її рішень може стати навчання дітей вмінню грамотно обробляти інформацію. І тут не обійтися без розвитку пам'яті. Пам'ять - один із самих основних процесів психіки людини, та основа, на якій творить мозок, це можливості людини, його мислення [1].


Дошкільне дитинство – це сенситивний період опанування іноземної мови. І в силу вікових особливостей дошкільники дуже рухливий народ, тому використання, наприклад, ігрових прийомів перетворює навчання англійської мови до природного розвитку дитини [3]. А якщо ми говоримо про гіперактивних дітей, у яких концентрація уваги дуже обмежена, то це потребує від вихователів високого професіоналізму: часто виявляти винахідливість, володіти асоціативним мисленням, немає часу згадувати фрази, що сказати далі, думати, «відпочити». До кожного заняття треба ретельно готуватися і до автоматизму відпрацьовувати його хід. Не секрет, що навіть досвідчені педагоги після занять із дошкільнятами виснажені як психологічно, так і енергетично: треба всього себе віддати малечі. Паузи тут відсутні. Такий темп навчально-виховного процесу вимагає досконалого володіння англійської мови від майбутніх педагогів-вихователів. Із даною категорією дітей проводити заняття набагато складніше, ніж з учнями старших класів [2].


Крім того, самі заняття повинні проходити в емоційно привабливій для дітей формі, наприклад, ігровій, тому використання методів ейдетики будуть дуже доцільними.


«Ейдетика» — це психологічний або медичний термін, у простонародді визначається як здатність згадувати чи відтворювати зображення, звуки, запахи об'єктів чи тактильні відчуття про них в пам'яті з граничною точністю [5].


Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини, вони відповідають законам природи. Ейдетика сприяє гармонійному розвитку обох півкуль головного мозку, робить більш гармонійною і саму дитину. У гіперактивної дитини допитливість не властива, вони абсолютно не ставлять запитань «навіщо», «чому». Навіть якщо і задають, то відповідь вислухати забувають. Гіперактивність – це стан, при якому активність і збудливість перевищують норму. Характерними рисами в поведінці є неуважність, негативізм, непосидючість, неуважність, часті зміни в настрої, упертість, запальність і агресивність [6].


Гіперактивна дитина не розуміє завдання, насилу засвоює будь-які нові навички. Досить часто самооцінка гіперактивних дітей занижена. Під час застосування ейдетики використовуються прийоми нестандартних ситуацій, які викликають у дітей позитивні емоції, вчать фантазувати, бачити образами та творчо мислити. Тому саме при використанні таких методів, дитина стає більш працездатною, краще вчиться, її пам'ять і здатність концентрувати увагу зростають. Запропонуйте дітям використовувати піктограми, опорний план-конспект і малюнок для швидкого запам'ятовування віршів, пісень і текстів — знову ж таки за допомогою уяви, яка розтоплює кригу неро-зуміння, труднощів, перетворює складне на просте. А справа, яка виконується з натхненням, засвоюється швидко, запам'ятовується міцно, уявляється яскраво й тому пригадується легко.


Ще одна важлива перевага ейдетичного навчання - дитина вчиться радісно. Радість навчання, так само, як і радість праці, робить дитину більш здоровою. Пояснюється це тим, що коли людина знаходиться в стані радісної, позитивної напруги, в її організмі виробляється природний стимулятор ендорфін, який сприяє підвищенню імунітету і працездатності.


Пропонуємо вам ознайомитися з практичними прикладами використання методів ейдетики при вивченні англійської мови [4]и.


Наприклад, якщо нам потрібно запам'ятати фра¬зове дієслово come across («випадково зустріти когось, чітко викласти свою ідею, забезпечити когось грошима чи продукцією»), ми замінюємо його подібним укра¬їнським «КуМедний КаРаСь» і з'єднуємо з головним ПОНЯТТЯМ у зв'язне речення:


«КуМедний КаРаСь ВИПАДКОВО ЗУСТРІВ царівну-жабу й відразу ВИКЛАВ їй свою ІДЕЮ про те, що він ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ її впродовж усього життя харчами та вбранням».


Додаємо до цієї розповіді чорно-білий малюнок (Рис.1):

Tkachuk1.jpg


і просимо учнів на лініях зображення записати ан¬глійську фразу. Причому робити це треба зліва напра¬во або зверху вниз (це допоможе в потрібний момент швидко пригадати правопис слова чи фрази).


Потім розфарбовуємо малюнок кольоровими олівцями, що сприятиме міцному запам'ятанню фрази та її перекладу.


Також розглянемо, як можна запам’ятати слово team (команда, група людей, які грають у спортивну гру в одній команді; група людей, які працюють на одній роботі). Для цього складемо речення «ТИМур і його КОМАНДА грають футбол цілими днями, тому що хочуть виграти у своїх суперників».


Або, наприклад, речення для запам’ятовування слова collar (комірець): «На столі стояла КОЛА. Сергійко хотів її випити, але випадково пролив її на КОМІРЕЦЬ сорочки» До прикладу ще кілька слів: білий – (вата) – white пляма – (спорт) – spot вибачатись – (Упал, отжался!) - apologize переповнений – (А у вас крадуть?) - overcrowded поправитись – (рукава) – recover


Відомо, що між мовною функцією і загальної руховою системою людини існує тісний зв'язок. Тому пальчикові ігри та вправи - унікальний метод розвитку дрібної моторики та мовлення дитини в їх єдності і взаємозв'язку. Розучування текстів з використанням «пальчикової» гімнастики стимулює розвиток мови, просторового мислення, уваги, уяви, виховує швидкість реакції і емоційну виразність, що є особливо важливим для гіперактивних дітей. Наприклад, для вивчення слів mother, father тощо згодиться наступна вправа. Для її виконання нам потрібне будь-яке фото з зображенням сім’ї. This is our mother This is our father This is our brother tall This is our sister This is our baby How we love them all !


Використання ейдетики при вивченні англійських букв та слів за допомогою картинок (Рис. 2)


Tkachuk2.jpg


У сучасній методиці навчання дошкільників іноземних мов також описана величезна кількість лексичних ігор. Давайте розглянемо ті, які неодноразово випробувані на практиці і є ефективними [5]. Наприклад, так звані «договорки». Невеликі віршики українською мовою, які закінчуються англійськими словами. Їх величезна безліч, але плюс у тому, що скласти їх може як сам вихователь. На тему FOOD можна використати ось такі віршики : Смакота, very good Їжу називаєм food. Для Шарика, для друга Припас я цукор, sugar. Не сумуй і посміхнись, Сир ми називаєм cheese.


Також на уроках англійської мови можна використовувати короткі розминки, читаючи всім разом текст і виконуючи вказівки, які там написані. Наприклад: Pick up, put down, stand up, turn around, Clap left, clap right, clap up, clap down, Look left, look right, look up, look down Turn around, sit down, tough something, … brown! Point to your friend, point to the door, Look at the window, look at the floor, Stand on your left leg, stand on your right, Now sit down, touch something … white!


За допомогою такого методу дуже легко вивчити нові слова та їх значення, тому що це цікаво та весело. Таким чином можна легко навчати гіперактивну дитину, яку важко зацікавити у навчанні, та зосередити її увагу на навчальному процесі [6].


Висновок

Отже, під час вивчення англійської мови гіперактивних дітей потрібно використовувати різні методики, але особливо методи ейдетики. Саме вона побудована на позитивному мисленні та шанобливому, гарному ставленні до себе, інших людей і світу. Ця система разом із традиційними методами викладання англійської мови допомагає дітям утримувати в пам'яті максимум інформації за мінімальної витрати часу та зусиль, так як саме цього ми прагнемо при навчанні гіперактивних дітей. Вихованці, які научаться користуватися такою методикою, завжди отримуватимуть високі знання.


Список використаних джерел

  1. Богуш А. М. Феномен "передшкільна освіта" в системі неперервної освіти / А. М. Богуш // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. – Одеса : Півд. наук. Центр АПН України, 2011. – № 4 (Педагогика). – С. 6–8.
  2. Матюгин И.Ю. Как развить внимание и пам’ять вашого ребенка: Книга для детей и их родителей / И. Ю. Матюгин. – М.: Рипол класик, 2009. – 246 с.
  3. Навчання дошкільнят англійській мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prolisok.it-we.net/navchannya-doshkilnyat-anglijskij-movi 10 октября 2011г.
  4. Семенович А. В. Нейропсихологическая психодиагностика и коррекция в детском возасте / А. В. Семенович. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 86 с.
  5. Пащенко О. Ейдетика – що це? / О.Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. - №11 – С. 16-17.
  6. Харланд С. Гиперактивный или сверходаренный? Как помочь нестандартным детям / С. Харланд. – М.: Эксмо, 2001. – 68 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама