Трубачева С.Е. Особливості інновацій в освіті

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Трубачева Світлана Едуардівна (Trubacheva Svitlana) - завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, м. Київ

https://orcid.org/0000-0002-1400-9773

Вступ

Інновації в освіті це вперше створені, вдосконалені або застосовані в нових умовах освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, або їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

Аналіз результатів досліджень

Педагогічна інноватика відповідно до особливостей інноваційних процесів охоплює такі теоретичні блоки понять і принципів: створення нового в системі освіти та педагогічної науки; сприйняття нового соціально-педагогічним співтовариством; застосування педагогічних новацій, а також система рекомендацій для теоретиків і практиків щодо пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними.

За рівнем інноваційної зміни в освіті виокремлюють вісім рангів (порядків) інновацій: інновації нульового порядку, які передбачають практичну регенерацію первинних властивостей системи (відтворення традиційної освітньої системи або її елементу); інновації першого порядку, що характеризуються кількісними змінами в системі при незмінній її якості; інновації другого порядку, які є перегруповуванням елементів системи й організаційними змінами (наприклад, нова комбінація відомих педагогічних засобів, зміна послідовності, правил їх використання тощо); інновації третього порядку, що характеризуються адаптаційними змінами освітньої системи в нових умовах без виходу за межі старої моделі освіти; інновації четвертого порядку, які містять новий варіант рішення (це найчастіше прості якісні зміни в окремих компонентах освітньої системи, що забезпечують деяке розширення її функціональних можливостей); інновації п’ятого порядку, які ініціюють створення освітніх систем «нового покоління» (зміна всіх або більшості первинних властивостей системи); інновації шостого порядку, у результаті яких створюються освітні системи нового вигляду з якісною зміною функціональних властивостей системи при збереженні системоутворюючого функціонального принципу; інновації сьомого порядку, що є вищою, корінною зміною освітніх систем, під час якої змінюється основний функціональний принцип системи.

Ключові новації сучасного етапу розвитку освіти в Україні регламентуються новим Законом України про освіту та створенням Нової Української школи (НУШ). Новий рамковий Закон «Про освіту» запроваджує 12-річне компетентнісне навчання, починаючи з 2018 року.

Список використаних джерел

  1. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : Монографія Л.М.Ващенко. К.: Тираж, 2005, 380 с.
  2. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку ЗНЗ. Монографія / Щекатунова Г. Д., Цимбалару А.Д., Гораш К.В. та ін. / За заг. ред. Щекатунової Г.Д. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 264с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама