Університет економіки та права «КРОК»

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Університет економіки та права «КРОК»

Ректор університету - Сергій Михайлович Лаптєв, кандидат економічних наук, професор.


Офіційний сайт університету - http://www.krok.edu.ua/

Про університет

Університет «КРОК» - є одним з перших приватних ВНЗ України (заснований у 1992 році) та має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації. У 2012 році «КРОК» святкує 20 років успішної освітньої діяльності. Сьогодні Університет є частиною великої освітньої корпорації, де забезпечується якісна роботу з надання освітніх послуг та розвитку студентів як професіоналів у обраних галузях і як цікавих особистостей.


Місія Університету. Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.


Основні факти про Університет Система управління якістю діяльності Університету відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту ISO 9001:2008. За даними незалежних рейтингів Університет впродовж останніх років стабільно входить до п'ятірки кращих приватних ВНЗ України. В Університеті навчається понад 5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 19 країн Університет готує фахівців у галузях права, економіки, міжнародних відносин, менеджменту, комп’ютерних наук, психології, нерухомості, геодезії, безпеки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». «КРОК» - Найбільш студентський ВНЗ Києва за версією Студентської ради м. Києва (результати рейтингу 2009 р.) навчальний процес забезпечують 404 викладачі, у тому числі 37 докторів наук (із них 26 професорів) і 253 кандидатів наук (із них 125 доцентів), з яких 60% - штатні. Університет має 10 філій по Україні: Біла Церква, Бровари, Володимир-Волинський, Дніпропетровськ, Кіровоград, Луганськ, Миколаїв, Обухів, Ромни, Тернопіль. Університет впродовж 15 років системно займається розвитком партнерської мережі шкіл за програмою «Партнерство заради успіху». Участь в програмі беруть найкращі середні загальноосвітні заклади м. Києва та Київської області. Структурний підрозділ Університету Коледж економіки, права та інформаційних технологій (КЕПІТ) у 2010 р. став асоційованим навчальним закладом мережі ЮНЕСКО.


Місце у рейтингах Визнання діяльності Університету «КРОК» у сфері надання освітніх послуг є надзвичайно цінним відгуком, який допомагає розвиватися та вдосконалюватися. За Національним бізнес-рейтингом «КРОК» є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта» У 2011 році Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» нагороджений золотою медаллю у номінації «Упровадження системи компетенцій, як основи підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищій школі» У 2011 році Київський коледж нерухомості Університету економіки та права «КРОК» нагороджений бронзовою медаллю у номінації «Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації» У 2011 році Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти та Київський коледж нерухомості Університету «КРОК» нагороджено дипломом за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти Згідно з даними рейтингу ВНЗ України ЮНЕСКО «ТОР 200», Університет «КРОК» за підсумками 2011 року посів 65 місце серед ВНЗ України всіх форм власності і 3 місце серед вузів України недержавної форми власності. Згідно з даними Консолідованого рейтингу ВНЗ України 2011 року, Університет «КРОК» визнано кращим недержавним вищим навчальним закладом України. Згідно з даними рейтингу «Компас- 2012» (ініційований компанією «Систем Кепітал Менеджмент» і Благодійним фондом «Розвиток України» в рамках програми «Сучасна освіта») Університет «КРОК» у 2012 році посів такі місця: 3 місце серед ВНЗ недержавної форми власності центральної України 58 місце серед вузів України всіх форм власності (загальна кількість вузів в Україні за даними, опублікованими в журналі «Вісник ТІМО» № 11 за 2010 рік – 435) 5 місце серед недержавних вузів України (загальна кількість недержавних вузів в Україні за даними, опублікованими в журналі «Вісник ТІМО» № 11 за 2010 рік - 121) 3 місце серед недержавних вузів України, які готують фахівців за юридичними спеціальностями 8 місце серед недержавних вузів України, які готують фахівців за бізнес/економічними спеціальностями У 2012 році в рейтингу інтернет-сайтів ВНЗ Webometrics інтернет-ресурс Університету «КРОК» посів 4 місце серед недержавних вузів України. У 2012 році міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня» опублікував результати щорічного академічного рейтингу «Топ-200 Україна». Це масштабний проект, що поєднує в собі міжнародні та національні підходи до оцінювання діяльності вишів України. Університет «КРОК» потрапив в трійку кращих недержавних ВНЗ країни.


Наука. Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки, права, економічної безпеки, міжнародних економічних відносин, правового регулювання економічних відносин, кримінально-правового захисту економіки, організаційної, економічної та юридичної психології, психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. Тематика науково-дослідної роботи, над якою працює науково-педагогічний склад Університету, – «Проблеми розвитку інформаційного суспільства: економічні, управлінські, правові, міжнародні, гуманітарні та технологічні аспекти» В Університеті діють дві Спеціалізовані вчені ради: Д 26.130.01 - з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 21.04.01 - Економічна безпека держави та 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності та К 26.130.02 - з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальностями 19.00.06 – Юридична психологія та 19.00.10 – Організаційна психологія; економічна психологія Аспірантура зі спеціальностей: «Гроші, фінанси і кредит», «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Управління проектами ы програмами», «Економіка та управління підприємствами», «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», «Політичні інститути та процеси», «Організаційна психологія; економічна психологія», «Юридична психологія» Фахові видання: «Вчені записки Університету «КРОК», «Правничий вісник Університету «КРОК»


Міжнародні зв'язки та проекти. Університет підтримує партнерські стосунки з університетами Нідерландів, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Латвії, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану. Співпрацює з іноземними партнерами в рамках проектів урядів Нідерландів, Польщі, США та Європейського СоюзуОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама