Характер

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Характер (від гр. charaktēr – риса, особливість) – індивідуальна своєрідність психічного складу особистості, який виявляється в її поведінці, її ставленні до суспільства, до колективу, до інших людей і до себе самої (за Г.С. Костюком). Коли говорять про характер людини, то мають на увазі такі її риси, як, наприклад, чуйне чи байдуже ставлення до людей, принциповість, скромність, працьовитість, сміливість тощо. Характер не є надбудовою над інтелектуальними, емоційними та вольовими рисами людини, він є своєрідним їхнім синтезом, певною системою систем тимчасових нервових зв’язків. В характері повніше, ніж у темпераменті, виявляється індивідуальність людини. Характер виявляється в діяльності людини, її вчинках, ставленні до інших людей та довкілля.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама