Чернобровкіна Віра Андріївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Чернобровкіна В.А.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Чернобровкіна Віра Андріївна

Чернобровкіна Віра Андріївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Освіта

 • Закінчила аспірантуру (1992 р.) та докторантуру (2010 р.)

Навчання та сертифікація у консультативних та терапевтичних проектах:

 • базовий теоретичний курс транзакційного аналізу (300 годин) (сертифікат Української асоціації ТА);
 • І і ІІ ступені гештальт-підходу (сертифікат гештальт-терапевта МГІ, 2013 р.);
 • курс «Основи теорії і практики психологічного консультування (сертифікат Українського Науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи, 2009 р.);
 • спеціалізація «Розвиток тілесної усвідомленості. Психотерапія ранніх травм» (сертифікат МГІ, 2012 р.);
 • спеціалізація «Кризи і травми» (сертифікат МГІ, 2015 р.);
 • навчання в програмі «Травма війни» (Гуманітарний штаб Р.Ахметова; м. Київ, 2015 р.);
 • робота з ПТСР в дітей та дорослих (основи когнітивно-поведінкової терапії, сертифікат Інституту психічного здоров’я УКУ, 2015 р.).

Наукова діяльність

У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Привязанность к взрослых и ее влияние на развитие характера в дошкольном возрасте” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему “Психологія особистісної свободи в дорослому віці”.

Наукові інтереси: розвиток особистості в дорослому віці, життєвий вибір, психологія переживання, психологія співзалежних стосунків.

Практична спеціалізація: травми розвитку, співзалежні стосунки, кризове консультування.

Підходи, в яких працює: гештальт-терапія, транзакційний аналіз, психодрама (монодрама), тілесно-орієнтована психотерапія (елементи бодинамічного підходу).


Основні публікації:

 1. Чернобровкіна В.А. Психологія особистісної свободи  : монографія / В. А. Чернобровкіна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2012. - 487 с.
 2. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс  : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В.Чернобровкіна та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр психіч. здоров'я та психосоц. супроводу, Шк. соц. роботи ім. В. Полтавця, Каф. психології та педагогіки. - Київ : НаУКМА, 2017. - 91 с.
 3. Чернобровкін В.М. Професійно орієнтований асоціативно-малюнковий тест фрустраційних реакцій / Чернобровкін В.М., Чернобровкіна В.А., Хаєт Л.Г. // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N4. - С.51-54.
 4. Чернобровкін В.М. Порівняльний аналіз засобів ефективного і неефективного педагогічного спілкування / Чернобровкін В.М., Чернобровкіна В.А. // Психологія: Зб.наук.праць: Вип.4 (7). - К.,1999. - С.50-55.
 5. Чернобровкіна, В. А. Свобода-залежність у стосунках особистості дорослого віку із зовнішнім світом : научное издание / В. А. Чернобровкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 21 (45) : До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - C. 3-8.
 6. Чернобровкін, В. М. Розвиток особистісної свободи як цільовий вектор діяльності психолога у сфері психологічної допомоги / В. М. Чернобровкін, В. А. Чернобровкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2009. - Вип. 26 (50), Ч. 1 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - C. 142-148.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама