Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лабораторія психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Тема наукової роботи (далі НР): «Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (2019-2021 рр.)

Зміст

Керівник НР

Г.М. Бевз, доктор психологічних наук, професор

Мета і призначення НР

Розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти.

Завдання НР

  • Провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань щодо динаміки змін громадської думки в процесі трансформації суспільства та соціально-психологічних технологій впливу на неї;
  • З’ясувати зміст та особливості психологічної готовності громадськості і педагогічної спільноти до впровадження реформ в освітній галузі та визначити умови подолання супротиву реформам;
  • Здійснити апробацію наявних технологій соціально-психологічного забезпечення підтримки реформ та обґрунтувати критерії їхньої ефективності;
  • Запропонувати комплекс соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти;
  • Узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективного посібника, методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти педагогічного профілю, закладів системи післядипломної педагогічної освіти та громадських об’єднань.

Очікувані результати

За результатами виконання наукової роботи буде розроблено комплекс соціально-психологічних технологій забезпечення підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти, обґрунтовано критерії їхньої ефективності; поглиблено уявлення про супротив нововведенням та інноваціям з боку громадськості і педагогічної спільноти зокрема; виокремлено умови та конструктивні стратегії партнерської взаємодії учасників процесу реформування освіти.

Результати дослідження будуть відображені у посібнику, двох методичних рекомендаціях та наукових статтях.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама