Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 23:46, 21 лютого 2013; Grineva olga (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Директор інституту - В’ячеслав Васильович Засенко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.


Офіційний сайт інституту - http://ispukr.org.ua

Про інститут

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – провідна наукова установа держави в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, що здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Інститут був створений у 1994 році з метою розробки фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних, методологічних і методичних проблем спеціальної педагогіки і мав назву Інституту дефектології. Наукову структуру інституту формують 8 лабораторій. Провідними напрямами досліджень інституту є: розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я; впровадження результатів наукових досліджень в практику навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів; консультування науковців, практиків, батьків, осіб з порушеннями психофізичного розвитку; популяризація знань про особливості розвитку і навчання дітей з особливими потребами. Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту – робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивної моделі освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку та їхнім сім’ям. Результати науково-теоретичних досліджень Інституту покладено в основу важливих нормативних документів у галузі спеціальної освіти, монографій, науково-методичних посібників, втілено у сучасних підручниках для різних типів спеціальних шкіл, навчальних програмах, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях. Співробітники Інституту здійснюють наукове керівництво експериментальними педагогічними майданчиками на базі навчально-реабілітаційних центрів в різних регіонах України, спеціальних навчально-виховних закладів, де розробляються та впроваджуються оригінальні технології корекційного навчання; є постійними членами Центральної психолого-медико-педагогічної консультації. При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальностями «корекційна педагогіка» та «спеціальна психологія». За роки існування інституту було захищено близько 150 кандидатських та докторських дисертацій. Інститут є засновником журналу «Особлива дитина/Дефектологія» та науково-методичного збірника «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», затверджених Вищою атестаційною комісією України як наукові фахові видання для педагогічних та психологічних наук. Започатковано видання збірників наукових матеріалів за окремими напрямами спеціальної педагогіки: «Жестова мова й сучасність», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання». Беручи до уваги необхідність інтеграції освітянської галузі в європейське та світове співтовариство, Інститут спеціальної педагогіки активно провадить політику щодо підвищення авторитету установи в Україні та на міжнародному рівні як єдиного в державі наукового осередку в галузі спеціальної педагогіки. Інститут розширює міжнародні зв’язки, творчо співпрацює з колегами з Інституту корекційної педагогіки РАО (Росія), Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегоржевскої (Польща), Міжнародною радою освіти осіб з порушеннями зору (ICEVI), Університету Альберти, Коледжу Грента МакЮена (Канада), науковими установами та вищими навчальними закладами Білорусі, Таджикистану тощо. Інститут спеціальної педагогіки НАПН України запрошує до співпраці установи й організації, що зацікавлені у проведенні спільних наукових досліджень, започаткуванні нових міжнародних проектів у галузі спеціальної педагогіки та корекційної психології. розробці інноваційних технологій, моделей корекційного навчання.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама