Вайнола Ренате Хейкієвна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Вайнола Ренате Хейкієвна

Вайнола Ренате Хейкієвна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 1986-1990 рр. викладач Київського педагогічного училища № 3;


Наукова діяльність

1998 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки - на тему: «Формування творчих здібностей школярів системі виховної роботи».

2009 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Автор понад 50 наукових праць.


Нагороди

Вайнолі Р.Х. присвоєно звання «Відмінник освіти» у 2005 р.


Викладає дисципліни

 • «Теорія і технології соціально-педагогічної роботи»
 • «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін»


Основні публікації:

 1. Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Монографія. / За редакцією С.О.Сисоєвої. – Запоріжжя: ХНРБЦ, 2008. – 460 с.
 2. Вайнола Р.Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник / За ред проф. С.О.Сисоєвої. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 134 с.
 3. Вайнола Р.Х. Технології соціально-педагогічної роботи. Курс лекцій для студентів спеціальності 6.010105 „Соціальна педагогіка". – К.: КМПУ імені Б.Д Гринченка, 2008. – 152 с.
 4. Вайнола Р.Х. Місце словесних групових форм роботи в системі професійної підготовки соціального педагога // Соціалізація особистості: 36. наук, праць / За ред. А. Й. Капської. – Том XXX. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – С.140-152.
 5. Вайнола Р.Х. Моделювання процесу професійної підготовки майбутнього соціального педагога в контексті його особистісного розвитку ІІ\ Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки / За ред. Є.І.Коваленко. – Ніжин.: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С.41-46.
 6. Вайнола Р.Х. Кредитно-модульна система організації навчального процесу як чинник особистісного розвитку майбутнього соціального педагога // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 363. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.3-9.
 7. Вайнола Р.Х. Місце проблем технологізації соціальної роботи в змісті професійної підготовки майбутнього соціального педагога // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. Випуск 12. – Черкаси: ЧНУ, 2008. – С.25-31.
 8. Вайнола Р.Х. Гуманізація освітнього середовища як чинник особистісного розвитку майбутнього соціального педагога // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: 36. наукових праць. – Випуск 10. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.49-55.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама