Гриценок (Панченко) Людмила Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Гриценок (Панченко) Людмила Іванівна

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ


Зміст

Освіта

 • У 1982 р. закінчила Липнязьку школу №1, Кіровоградська обл.
 • У 1984 р. закінчила Запорізьке педагогічне училище №1.

Досвід роботи

 • Викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти («організаційна психологія», «психологія релігії», «методи психологічного впливу», «професійно-психологічний тренінг» та «соціально-психологічний тренінг», «педагогічна психологія», «основи психогенетики», «психологія кризових ситуацій», «психологія здоров’я», «історія психології», «психологічна служба в системі освіти», «психологія творчості», «основи психологічної підготовки абітурієнтів до проведення незалежного тестування»);
 • Проведення наукових досліджень: виконавець в межах розробки наукових тем в ІСПП та ІП ім. Г.С. Костюка НАПН України, Національній академії внутрішніх справ України, Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті проблем виховання НАПН України;
 • Експертна діяльність: 2005 р.- 2015 р. – член Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і мистецтв України (з 2011 р. – експерт Державної агенції з питань кіно); 2016 р. – експерт/консультант ОБСЄ (розробка проекту Порядку організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу населення, постраждалого внаслідок конфлікту);
 • Психологічна просвіта, ведуча колонки «З перших рук» газети «Психолог» видавництва «Шкільний світ»;
 • Проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань психології ділових стосунків, професійного самовизначення, та особистісного розвитку.

Авторське право

 • Свідоцтво № 37104 від 25.02.2011 р. про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методика дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності» (Автори О.В. Романенко, Л.І. Гриценок, М.М. Василенко)

Відзнаки і нагороди

Грамота АПН України (2002), Почесна грамота МОН України (2003), Знак "Відмінник освіти України" (2005), пам"ятний знак "90 років НАВС".

Основні публікації

 1. Гриценок Людмила. Психологічна поезія.
 2. Гриценок Л.І., Капустюк О.М., Юрченко В.І. КОНКУРС-КВЕСТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ ЗМІН // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування). – Випуск 25. – 2019 (2020). - [Електронний ресурс]. – URL: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_25
 3. Гриценок Л.І., Юрченко В.І. Конкурс-квест «Реформа - шлях до школи моєї мрії»: підсумки та перспективи // Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування). К., 2020. [Електронний ресурс]. С.12-24. URL:https://www.psyh.kiev.ua/images/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
 4. Гриценок Л.І. Психологічна готовність педагогічної спільноти та громадськості до впровадження освітніх інновацій / Psychological readiness of the pedagogical community and the public for the implementation of educational innovations / Л.І. Гриценок // Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.) Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools”– С.266-272.
 5. Юрченко В.І., Гриценок Л.І. Вплив конкурсу-квесту на ставлення учасників до реформи «Нова українська школа» //Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2020. 45 (48). С.110-120. DOI: https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).147
 6. Гуцан, Л.А., Гриценок Л.І., Морін, О.Л. and Охріменко, З.В. (2019) Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти. Монографія. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна.
 7. Гриценок Л.І. Сучасні форми професійної взаємодії психолога і вчителів початкової школи з питань трудового виховання молодших школярів. / Л.І. Гриценок // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.). [за рец. С. Д. Максименка]. – Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools” . – С.266-272. – URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2019/06/d09cd0b0d182d0b5d180d196d0b0d0bbd0b8_d094d180d183d0ba.pdf
 8. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. [Загальна редакція: Л. Царенко]. Колектив авторів: Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович, Л. Гриценок, В.Кочубей, Л. Гридковець. – Київ, 2018. – 240 с. ( Авт. вклад Гриценок Л.І.: Розділ 5. Метод «рівний-рівному» у взаємодії учасників груп підтримки та груп взаємодопомоги. С. 117-177)
 9. Гриценок Л.І. Сприяння самореалізації особистості молодшого школяра в процесі трудового виховання / Л. І. Гриценок // Reports of Table Talk «Actual issues of personal self-employment in the educational space December 18, 2017», Far Journal – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2018/04/2-d0b3d180d0b8d186d0b5d0bdd0bed0ba.docx
 10. Гриценок Л.І. Теорія і практика професійного самовизначення учнівської молоді в Україні в контексті ідей Ж.-Ж. Руссо / Л.І. Гриценок // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February № 21, 2018. – P. 89-94
 11. Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу : монографія /Л.А. Гуцан, Л.І. Гриценок, О.Л. Морін, З.В. Охріменко, О.М. Пархоменко, І.І. Ткачук , за ред. О.Л. Моріна. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016 – 220 с.
 12. Гриценок Л.І. Методика моніторингу та результати дослідження ставлення молоді до здорового способу життя (на прикладі Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України”) : метод. рек. / Л. І. Гриценок ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 116 с.
 13. Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів : навч.-метод. посіб. / Л. І. Гриценок [та ін.] ; ред. В. Г. Панок, І. І. Цушко ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 162 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама