Денисюк Олена Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Денисюк Олена Миколаївна

Денисюк Олена Микоглаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

  • У 2001 р. захистила дисертацію кандидата педагогічних наук.


Досвід роботи


Наукова діяльність

2001 р. присвоєно звання кандидата педагогічних наук.

2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Денисюк О.М. входила до складу авторського колективу з підготовки Державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року та Тематичної Державної доповіді про становище дітей в Україні, присвяченої проблемам бездоглядності та безпритульності дітей в Україні (за підсумками 2003 року).

Була керівником проектів, які реалізувались ДІПСМ за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Оцінка рівня знань, ставлення та практики батьків та фахівців з догляду за дітьми раннього віку», «Розробка системи моніторингу здоров'я та розвитку дітей раннього віку».

Має більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.


Нагороди

Денисюк О.М. нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю, значний внесок у підготовку та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2001/2002 н.р.,

Почесною грамотою Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді за активну роботу щодо здійснення наукових досліджень, спрямованих на розв'язання соціальних проблем дітей.

Викладає дисципліни

  • «Вступ до спеціальності»
  • «Психологія сім'ї та основи виховання»
  • «Основи сімейного виховання»


Основні публікації:

  1. Денисюк О.М., Лохвицька Л. В. Вибрані питання соціальної педагогіки: Модульний курс дистанційного навчання для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 92 с.
  2. Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2003 року – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 240 с. (Доробок автора – розділи 1.2; 2.6).
  3. Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / Керівник авт. коллективу О.О.Яременко. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді; Український ін-т соціальний досліджень, 2004. – Кн.12. – С.166 – 188.
  4. Денисюк О.М. Шляхи забезпечення оптимального розвитку дітей раннього віку // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін.. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 9(12). – С. 94 – 103.
  5. Денисюк О.М. Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип.14. – С.63 – 66.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама