Дереза Людмила Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Дереза Людмила Василівна

Дереза (Дзюбан) Людмила Василівна (1961 - 2010) – доктор філологічних наук, професор.


Народилася 8 січня 1961 р. у селищі Супрунівка Полтавського р-ну, Полтавської обл.

Зміст

Освіта

Професійна діяльність

 • Працювала професором кафедри теорії літератури і історії української літератури Горлівського державного інституту іноземних мов

Наукова діяльність:

 • У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Н.М.Языков и русская литературная сказка 30- х гг. ХIХ века" (кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література);


Останній незавершений проект, над яким працювала Людмила Василівна – координатор Конкурсу сучасного переказу-інтерпретації на тему «Лис Микита» за мотивами однойменної казки Івана Франка серед школярів 8 - 11 класів.

Фото Дереза (Дзюбан) Л.В.jpg
27 березня 2010 року
30-річчя закінчення Кременчуцького педагогічного училища
А - Група - 1980


Основні публікації

 1. Дереза Л.В.Русская литературная сказка первой половины XIX века. – Днепропетровск: Изд. ДНУ, 2001. – 139 с. (10,8 др. арк.).
 2. Дереза Л.В.Романтизм и русская литературная сказка первой половины XIX века. – Полтава: ООО „АСМИ”, 2003. – 251 с. (15,1 др. арк.).
 3. Дереза Л.В.Скарби нашого дитинства. (З історії публікацій українських народних казок) // Збірник наукових статей Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка. Серія філологічна. – Полтава, 1998. – С. 69-73.
 4. Дереза Л.В.Літературна казка у творчості М.Язикова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “Філологічні науки”. Вип. 2 (5) – Полтава, 2000. – С. 18-27.
 5. Дереза Л.В.К вопросу об особенностях сказки П.Катенина “Княжна Милуша” // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія “Літературознавство”. Вип.1 (25). Харків, 2000. – С. 89-95.
 6. Дереза Л.В.К вопросу о фольклорних источниках сказок А.С.Пушкина (Синтетический характер сказки “Как весенней теплою порою...”) // Литература в контексте культуры: Сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2000. – С. 166-172.
 7. Дереза Л.В.Особенности жанра сказки в творчестве П.А.Катенина // Литература в контексте культуры: Сборник научных трудов. – Днепропетровск, 2000. – С. 130-136.
 8. Дереза Л.В.Фантастическое и реалистическое в сказке А.Погорельского “Черная курица, или Подземные жители” // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Вип. 10. – Ізмаїл, 2001. – С. 116-119.
 9. Дереза Л.В.Жанр мрії та фантазії. До поняття “літературна казка” в українському й російському літературознавстві // Рідний край: Науково-публіцистичний, художньо-літературний альманах. – Полтава, 2000. – № 1. – С. 84-88.
 10. Дереза Л.В.Незвичайні метаморфози казки П.Єршова “Горбоконик” // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія “Літературознавство”. Вип.2 (26). Харків, 2001. – С. 41-45.
 11. Дереза Л.В.Рудый Панько и Ириней Гомозейко (рассказчик в гоголевских “Вечерах…” и сказках В.Одоевского) // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “Філологічні науки”. Вип. 4 (25) – Полтава, 2002. – С. 41-46.
 12. Дереза Л.В.Элементы волшебной сказки в “Песне о вещем Олеге” А.С.Пушкина // Литературоведческий сборник. Вып. 9. – Донецк, 2002. – С. 66-72.
 13. Дереза Л.В.Володимир Даль і Україна: До 200-річчя з дня народження письменника // Рідний край: Науково-публіцистичний, художньо-літературний альманах. – Полтава, 2001. – № 2 (5). – С. 134-138.
 14. Дереза Л.В.Категорія “пам’яті жанру” і літературна казка // Вісник Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького. Вип. 32. – Черкаси, 2002. – С.21-26.
 15. Дереза Л.В.Немецкий романтизм и В.Ф.Одоевский // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. Вип. 8. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 221-229.
 16. Дереза Л.В.Мировое дерево как центр повествования в произведениях А.С.Пушкина // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Серія літературознавство. Вип. 1 (33). – Харків, 2003. – С.19-23.
 17. Дереза Л.В.До питання про фольклорні та літературні джерела казки С.Аксакова “Червоненька квіточка” // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “філологічні науки”. Вип. 3 (30). – Полтава, 2003. – С.30-35. #Дереза Л.В.Елементи фольклорної казки у неказковій прозі В.Г.Короленка // Рідний край: Науково-публіцистичний художньо-літературний альманах. – Полтава, 2003. – № 1 (8). – С.91-94.
 18. Дереза Л.В.Категория „памяти жанра” в структуре сказок А.С.Пушкина // Крымский Пушкинский научный сборник. Вып. 3 (12) „Русская культура и славянский мир”. – Сімферополь, 2003. – С.13-19.
 19. Дереза Л.В.Синтез літературних та фольклорних традицій в казковій творчості О.Сомова // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 8-18.
 20. Дереза Л.В.До проблеми типології російської літературної казки першої половини XIX століття // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “філологічні науки”. Вип. 1 (35). – Полтава, 2005. – С.30-35.
 21. Дереза Л.В.Подорож до країни наших мрій (Л.Ф.Баум “Чарівник країни Оз”) // Вікно в світ: Зарубіжна література: Наукові дослідження, історія, методика викладання. – 1999. – № 6. – С. 82-86.
 22. Дереза Л.В.Американська літературна казка та особливості її сучасного сприйняття // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “Філологічні науки”. – Полтава, 1999. – С. 79-86.
 23. Дереза Л.В.Про синтетичний характер казки Валерія Шевчука “Ілля Мурин” // Рідний край: Науково-публіцистичний, художньо-літературний альманах. – Полтава, 2000. – № 2. – С. 70-72.
 24. Дереза Л.В.“Життя – прекрасна казка”. (Про жанр літературної казки у творчості М.К.Рериха) // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія “Філологічні науки”. Вип. 5 (19) – Полтава, 2001. – С. 175-179.
 25. Дереза Л.В.Литературная сказка в творчестве В.Шукшина (“До третьих петухов”) // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. Вип. 10. – Дніпропетровськ, 2002. – С.134-138.
 26. Дереза Л.В.Щоб глибше осягнути ідейно-естетичний зміст твору (Урок порівняльного аналізу казок О.Вайльда „Хлопчик-зірка”, А. де Сент-Екзюпері „Маленький принц”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 10. – С. 31-32.
 27. Дереза Л.В.Н.В.Гоголь и Н.М.Языков // IV Гоголівські читання: Збірник наукових статей. – Полтава, 1997. – С. 79-84.
 28. Дереза Л.В.Мир детства в сказках Джанни Родари // Вивчення світової літератури в школі та вузі: Збірник науково-методичних статей. – Полтава, 1998. – С. 56-61
 29. Дереза Л.В.Олександр Олесь і дитяча література // Вісник Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка. Серія “Філологічні науки”. Вип.1. Полтава, 1998. – С. 28-33.
 30. Дереза Л.В.Сказочные элементы в “Вечерах на хуторе близ Диканьки” Н.В.Гоголя // V Гоголівські читання – Полтава, 1999. – С. 90-94.
 31. Дереза Л.В.Элементы сатирической сказки в рассказе В.Г.Короленко “Сон Макара” // В.Г.Короленко – людина, громадянин, письменник: IV Короленківські читання: Збірник наукових праць. – Полтава, 2002. – С. 54-57.
 32. Дереза Л.В. „Память жанра” волшебной сказки в типологическом и функциональном осмыслении // Східнослов’янська філологія: Збірник наукових праць. Вип. 3. – Горлівка, 2003. – С. 96-101.
 33. Дереза Л.В.Жанр казки у творчості Оксани Іваненко // Літературне краєзнавство: Збірник наукових праць. – Полтава, 2002. – С. 39-45.
 34. Дереза Л.В.Образ мирового дерева в творчестве А.С.Пушкина // Знак. Символ. Образ. Вып. 6. – Черкассы, 2002. – С. 25-27.
 35. Дереза Л.В.Специфика поэтической системы восточнославянской волшебной сказки // Східнослов’янська філологія. Вип. 1. – Донецьк, 2002. – С. 28-34.
 36. Дереза Л.В. Філософія злочину у Достоєвського і Ніцше / Л.В. Дереза // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія: Філологічні науки : сборник. - Полтава, 2006. - Вип. 1-2 (48-49). - С. 42-47.
 37. Дереза Л.В. Кінець епохи Гутенберга? / Л.В. Дереза // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - N 2. - С. 5-6.
 38. Дереза Л.В. "Дитина читає - Україна процвітає" / Л.В. Дереза // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - N 2. - С. 9.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама