Дзюбко (Батищева) Людмила Віталіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Дзюбко Людмила Віталіївна

Дзюбко (Батищева) Людмила Віталіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України


Освіта

У 1990 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості ранньої шкільної дезадаптації і шляхи її подолання” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


Основні публікації:

  1. Дзюбко Л.В. Социальные предпосылки школьной дезадаптации младших школьников в современных условиях // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Психологія на перетині тисячоліть: В 3 т. - К.: Гнозис, 1998.- Т.1.- С. 387-394.
  2. Дзюбко Л.В. Психопрофілактична й просвітницька робота // Основи практичної психології.- К.: Либідь, 1999.- С. 483-495.
  3. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обгрунтування гіпотези (експериментальне дослідження) // Педагогіка і психологія.- 1999.- № 1 (22).- С. 111-122.
  4. Дзюбко Л.В. А.С.Макаренко та проблеми ранньої шкільної дезадаптації // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка та сучасність: Проблеми й перспективи. - Переяслав-Хмельницький. - 1999.- С. 43-46.
  5. Дзюбко Л.В. Чи стане сучасна школа духовним середовищем для дітей? // Рідна школа.- 1999.- № 7-8.- С. 12-13.
  6. Дзюбко Л.В. Феномен ранней школьной дезадаптации глазами учителя и родителя // Вісник Харківського державного університету №439. Матеріали III Харківських Міжнародних психологічних читань “Особистість і трансформаційні процеси в суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти”. Ч.3. – Харків, 1999. - С. 37-40.
  7. Дзюбко Л.В. Моделюючий тренінг як засіб профілактики ранньої шкільної дезадаптації // Початкова школа.- 2000.- № 1 (367).- С. 54-56.
  8. Дзюбко Л.В. Періодизація морального розвитку дитини [Text] / Л. Дзюбко // Психолог. - 2004. - №35. - С. 7-11.
  9. Дзюбко Л.В. Ще раз про підготовку дитини до школи [Text] : вікові психофізіологічні особливості дітей 6-7 років / Л. Дзюбко // Початкова освіта. - 2005. - №16. - С. 4-7.
  10. Дзюбко Л.В. Усвідомлене та відповідальне батьківство як передумова повноцінного сімейного виховання: За спадщиною А. Макаренка [Text] / Л. Дзюбко // Психолог. - 2005. - №28. - С. 18-20


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама