Капська Алла Йосипівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Капська Алла Йосипівна

Капська Алла Йосипівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Наукова діяльність

 • Тема докторської дисертації "Формування готовності вчителя до виконавсько-мовленнєвої діяльності в системі вищої освіти" (захищена у 1989).
 • Тематика науково-дослідної роботи - "Технологічні аспект підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності".
 • Автор багатьох підручників для студентів і соціальних працівників.
 • Голова Вченої спеціалізованої ради по захисту дисертацій із проблем педагогічних та соціально-педагогічних наук при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, член спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій.

Основні публікації

 1. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами [Текст] : методичний посібник / О.В. Безпалько, І. О. Трухін, Т. В. Говорун ; відп. ред. А.Й. Капська ; М-во освіти і науки України. - Київ : КДПІ, 1993. - 120 с.
 2. Молодь і дозвілля [Текст] : (теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання) / О.В. Безпалько [и др.] ; редкол.: А.Й. Капська, М. Ф. Головатий, А. І. Чорноіван ; УДПУ ім.М.П.Драгоманова. - Київ : Академпрес, 1994. - 125 с.
 3. Соціальна педагогіка [Текст] : навчально-методичний посібник / М. М. Барахтян, О.В. Безпалько, А.Й. Капська ; За заг. ред. А.Й. Капська ; М-во освіти України, Ін-т змісту і метод. навч. - Київ : ІЗМН, 1998. - 220 с.
 4. Волонтерський рух в Україні : тенденції розвитку [Текст] / Н. М. Комарова, Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська. - Київ : Академпрес, 1999. - 112 с.
 5. Соціальна педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. держ. центр соціальн. служб для молоді України ; ред. А.Й. Капська. - Київ : [б. и.], 2000. - 264 с.
 6. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів [Текст] : справочное издание / ред.: А.Й. Капська, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухова. - Київ : [б. и.], 2000. - 260 с.
 7. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи [Текст] : модульний курс дистанційного навчання / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола ; ред. І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова ; Християнский дитячий фонд, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Науковий світ, 2001. - 129 с.
 8. Технологія виховної роботи в умовах табірної зміни [Текст] : теорія і практика / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. держ. екол.-натур.центр учн. молоді ; Заг. ред. А.Й. Капська, І.М. Мельникова, В.В. Вербицький, Відп. за вип. О.В. Глушаниця. - Київ : Грайлик, 1998. - 120 с.
 9. Виразне читання [Текст] : практичні і лабораторні заняття: Навчальний посібник для студ. філ. фак. спец. 02.19.00 "Українська мова і література" / А.Й. Капська. - Київ : Вища школа, 1990. - 175 с.
 10. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; За ред. А.Й. Капська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.
 11. Молода сім'я: Проблеми та умови її становлення [Текст] : научное издание / Держ. центр соц. служб для молоді ; За ред. А.Й. Капська. - Київ : ДЦССМ, 2003. - 184 с.
 12. Соціальна робота : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.
 13. Соціально-правовий захист дітей [Текст] : методичні рекомендації / Ліга соціальних працівників м.Києва, Соціальна служба для молоді м.Києва ; ред. А.Й. Капська. - Київ : НПУ, 2001. - 23 с.
 14. Соціальна робота: Технологічний аспект [Текст] : навчальний посібник / Держ. центр соц. служб для молоді, Ін-т соц. роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова ; За ред. А.Й. Капська. - Київ : [б. и.], 2004. - 364 с.
 15. Соціальна робота : навчально-методичний комплекс / М-во освіти і науки України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 400 с.
 16. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу [Текст] : збірник методичних матеріалів / Г.М. Бевз, А.Й. Капська, Н.М. Комарова ; Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді, Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. - Київ : [б. и.], 2003. - 186 с.
 17. Педагогіка живого слова [Текст] : навч.-метод.посібник / А.Й. Капська; МО України. ІЗМН ; Міністерство освіти України, Інститут змісту і методів навчання. - Київ : ІЗМН, 1997. - 140 с.
 18. Технології соціально-педагогічної роботи : навчальний посібник / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді ; ред. А.Й. Капська. - Київ : [б. и.], 2000. - 372 с.
 19. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України : сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / С. В. Толстоухова, В. В. Багай, А.Й. Капська ; Укр. держ. центр соц. служб для молоді, Укр. ін-т соц. досліджень. - Київ : Академпрес, 1999. - 112 с.
 20. Організація і технологія роботи центрів для бездоглядних і безпритульних дітей [Электронный ресурс] : навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської ; ред. А.Й. Капська. - Київ : [б. и.], 2004.
 21. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом [Текст] : навчально-методичний посібник / А.Й. Капська, Л.В. Долинська, О.Г. Карпенко, В.С. Филипчук; За ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2003. - 87 с.
 22. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями [Текст] : навчально-методичний посібник / Держ. центр соц. служб для молоді ; За ред. А.Й. Капська. - Киiв : [б. и.], 2003. - 168 с.
 23. Соціальна робота: Деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю [Текст] : навчальний посібник / А.Й. Капська ; Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - Київ : УДЦССМ, 2001. - 220 с.
 24. Соціальна робота : технологічний аспект : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Держ. центр соц. служб для молоді, Ін-т соц. роботи та управління , НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. А.Й. Капська. - Київ, 2004 ; Київ : Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
 25. Технологізація волонтерської роботи у сучасних умовах [Текст] : методический материал / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Л.В. Долинська, Р.Х. Вайнола ; Держ. центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : ДЦССМ, 2001. - 140 с.
 26. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва [Текст] : навчальний посібник / К.В. Щербакова, Ж.В. Петрочко; Ред. А.Й. Капська ; Держ. центр соц. служб для молоді, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2002. - 95 с
 27. Соціальна педагогіка : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління ; За ред. А.Й. Капська. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2006. - 468 с.
 28. Робота з дитиною у прийомній сім'ї : методичний посібник / Авт. кол. Г. М. Бевз та ін. ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. - Київ : [б. и.], 2003. - 188 с.
 29. Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління ; ред. А.Й. Капська. - Київ : НПУ, 2005. - 302 с.
 30. Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс. Т. 2 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; За ред. А.Й. Капська. - Київ : НПУ, 2005. - 338 с.
 31. Соціальна педагогіка [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. А.Й. Капська. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.
 32. Соціальна педагогіка [Текст] : навчально-методичний комплекс / Держ. центр соц. служб для молоді, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. А.Й. Капська. - К. : [б. и.], 2003. - 338 с.
 33. Соціальна педагогіка [Текст] : програма для магістрів / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. А.Й. Капська. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. - 300 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама