Карпенко Наталія Андріївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Карпенко Наталія Андріївна

Карпенко Наталія Андріївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології управління, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України.


Зміст

Освіта

У 1986 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».


Наукова діяльність

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Розробила навчальну та робочу програму з дисципліни "Психологія правової соціалізації, ресоціалізації та реадаптації особистості".

Надає індивідуальні консультації та проводить тренінгові заняття

Автор 22 друкованих праць, з них 2 навчально-методичних посібників

Наукові інтереси:

 • проблема психології обдарованості і творчості;
 • психологія сім'ї;
 • проблема узалежненої поведінки та ресоціалізації особистості;


Викладає дисципліни

 • «Загальна психологія»

Основні публікації:

 1. Карпенко, Н Розуміння батьками особистості обдарованої дитини [] : сборник научных трудов / Н Карпенко // Проблеми гуманітарних наук. - Київ : Вимір, 2001. - Вип.8. - . 136-145 .
 2. Карпенко, Н. А. Розуміння батьками проявів дитячої обдарованості як творчий процес / Н. А. Карпенко // Обдарована дитина. - 2008. - N 8. - C. 45-54.
 3. Карпенко Н. А. Розуміння батьками особистості обдарованої дитини / Н. А. Карпенко // Проблеми гуманітарних наук : Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / гол. ред. Т. Біленко. – Дрогобич : Вимір, 2001. – Вип. 8. – С. 136–145.
 4. Карпенко Н.А. Дитяча обдарованість як соціально-психологічна проблема / Н. А. Карпенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологічна» : зб. наук. праць / гол. ред. В. Л. Ортинський. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 332–345.
 5. Карпенко Н. А. Роль батьківських позицій у соціалізації обдарованих дітей / Н. А. Карпенко // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К., 2008. – Т. X, ч. 2. – С. 228–236.
 6. Карпенко Н. А. Розуміння батьками проявів дитячої обдарованості як творчий процес / Н. А. Карпенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 12, вип. 4. – С. 94–103.
 7. Карпенко Н. А. До проблеми проявів дитячої обдарованості / Н. А. Карпенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 12, вип. 5, ч. 1. – С. 224–234.
 8. Карпенко Н. А. Розуміння проявів дитячої обдарованості / Н. А. Карпенко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філософські та психологічні науки. Спеціальний випуск. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 159–163.
 9. Карпенко Н. А. Генезис розуміння батьками проявів обдарованості у дітей / Н. А. Карпенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць / за ред. В.О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 12, вип. 6. – С. 103–110


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама