Кубриченко (Соловйова) Тетяна Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 19:01, 12 квітня 2010; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кубриченко (Соловйова) Тетяна Вікторівна

Кубриченко (Соловйова) Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Освіта

У 1986 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


Основні публікації:

  1. Кубриченко Т.В. Вікова динаміка конструювання жіночої гендерної ідентичності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологія: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- № 3 (27).- С.54-60.
  2. Кубриченко Т.В. Розвиток гендерної ідентичності дівчат в ранній юності // Зб. наукових праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка.- Т.VII, вип.4.- К., 2005.- С. 159-168.
  3. Кубриченко Т.В. Соціально-культурний контекст становлення жіночої гендерної ідентичності // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наук. праць.–К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005.- № 7 (31).- С. 40-48.
  4. Кубриченко Т.В. Соціально-психологічні аспекти розвитку гендерної ідентичності дівчат в умовах жіночих формальних груп // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, т.V, ч.5.- К.: Гнозіс, 2003.- С. 161-165.
  5. Кубриченко Т.В. Формування гендерної ідентичності студенток педколеджу // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.- Вип. 10.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.- № 7.- С. 15-22.
  6. Кубриченко Т.В. Дослідження варіантів вибору студентками педагогічного училища статусів ідентичності // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”.- Вип.9.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- С. 125-132.
  7. Кубриченко Т.В. Вплив гендерних стереотипів на фемінінно маркіровані самовизначення дівчат // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наукових праць / Ред. і кол. Гузій Н.В. (відп. ред.) та ін.- Вип. 10.- К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003.- С. 282-287.
  8. Кубриченко Т.В. Потенціал позааудиторної роботи у формуванні гендерної ідентичності студенток педколеджу // Освіта Донбасу.- Луганськ: ЛНПУ імені Т.Шевченка, 2004.- № 5-6 ( 106-107).- С. 95-100.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама