Кутішенко Валентина Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кутішенко Валентина Петрівна

Кутішенко Валентина Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету ім. Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Доцент кафедри соціальної та організаційної психології (2006 р.).


Викладає дисципліни

 • «Вікова психологія»
 • «Соціальна психологія»
 • «Педагогічна психологія»


Основні публікації:

 1. Кутішенко В.П. Психологічний портрет творчої особистості та критерії її зрілості //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. - №6 (30). - Ч. 1. - С. 91-97.
 2. Кутішенко В.П. Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення //Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2006. – Вип. 16. – С. 67 – 73.
 3. Кутішенко В.П. Особливості емоційної сфери жінки у перехідний період від ранньої до середньої дорослості //Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. Ред. проф. А.Й.Капської. Том ХХVI /. - К.: НПУ, 2006. – С. 10-17
 4. Кутішенко В.П. Особливості особистісного і професійного розвитку жінки в період зрілості // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки: Матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції» Тенденції розвитку психології в Україні: історія і сучасність». – К.: Либідь, 2006. – С. 276-281.
 5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с.
 6. Робоча програма курсу «Педагогічна психологія» для підготовки фахівців за спеціальністю 7.040101 «Психологія». К.: КНУ імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти, 2005. – 20 с.
 7. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред.. А.Й.Капської. – Том 1. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 146-190.
 8. Типова навчальна програма з курсу “Організація психологічної служби”. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред.. А.Й.Капської. – Том 1. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 280 -299.
 9. Типова навчальна програма з курсу «Психодіагностика». Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред.. А.Й.Капської. – Том 2. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 132-163.
 10. Типова навчальна програма з курсу «Основи психоконсультування та психокорекції». Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред.. А.Й.Капської. – Том 2. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 257-286.
 11. Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна психологія» для підготовки фахівців за спеціальністю 7.040101 «Психологія» навч.-методичний комплекс. К.: КНУ імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної освіти, 2006. - 48 с.
 12. Кутишенко В.П. Особенности профессионального становления женщины-педагога в период кризиса середины жизни: / Кутишенко В.П. // Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодого поколения: психолого-педагогический поход материалы междун. науч.-прак. конф. (Москва, 20-21 ноября 2008 г.) /Департамент образования г. Москвы. – М.: Москов. гор. пед.. ун-т , 2008. – С. 63-66.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама