Морзе Наталія Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 20:05, 17 вересня 2011; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Морзе Наталія Вікторівна

Морзе Наталія Вікторівна - Проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • зав. кафедри інформатики, проректора з наукової роботи Академії праці та соціальних відносин ФПУ,
 • проректора з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України,
 • директора Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки НУБіП України.
 • Науковий керівник, автор адаптації і головний тренер освітньої програми «Інтел ÓНавчання для майбутнього», науковий керівник проекту «Альфанетшкола».

Наукова діяльність

 • Професійний і науковий інтерес – дистанційні технології навчання, освіта дорослих, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища, методика навчання інформатики в середніх та вищих навчальних закладах, формування інформатичної компетентності вчителя.
 • Автор понад 170 наукових праць, з них понад 50 підручників та посібників, зокрема «Методика навчання інформатики» в 4-х частинах, підручники «Інформатика -9», «Інформатика -10», Інформатика -11»

Основні публікації

 1. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Морзе Н.В., Гончаренко С.У., Ярошенко О.Г., Межжерін С.В. Великий довідник школяра з тестовими завданнями: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія. — К. : Махаон-Україна, 2007. — 862с.
 2. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Морзе Н.В., Гончаренко С.У., Ярошенко О.Г. Великий довідник школяра з тестовими завданнями: математика, інформатика, фізика, хімія, біологія, географія. — К. : Махаон-Україна, 2008. — 864с.
 3. Жалдак М. І., Морзе Н.В., Науменко Г. Г.. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Програма для середніх закладів освіти / Головне управління загальної середньої освіти. — К. : Перун, 1996. — 24с.
 4. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика - 7: Експериментальний навч. посіб. для учнів 7 кл. загальноосвіт. школи — К. : ДіаСофт, 2000. — 207с.
 5. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика-7: Експериментальний навч. посіб. для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. — К. : ТОВ "ТВД"ДС", 2001. — 207с.
 6. Машбиць Ю. І., Гокунь О. О., Жалдак М. І., Комісаров О. Ю., Морзе Н.В. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Інститут змісту і методів навчання. — К., 1997. — 260с.
 7. Морзе Н.В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : Курс, 2003. — 372с.
 8. Морзе Н.В. Програмно- методичний комплекс з навчальної дисципліни "Основи роботи з персональним комп'ютером" / Академія праці та соціальних відносин. Кафедра основ інформатики та обчислювальної техніки. — К., 1996. — 148с.
 9. Морзе Н.В. Бази даних у навчальному процесі: навч.-метод. посіб. / АПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. — К. : Kомп'ютер, 2007. — 120с.
 10. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Зошит з інформатики: до підручника для 9 кл. загальноосвіт. закладів:[в 2 ч.] — К. : Школяр, 2009. — 112с. : іл. Ч. 2 — К. : Школяр, 2009 — 112с. : іл.
 11. Морзе Н.В., Мостіпан О.І. Інформатика. Державна підсумкова атестація. 11 клас / Головне управління змісту освіти; Науково-методичний центр середньої освіти. — Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. — 104с.
 12. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика: експеримент. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Наталія Вікторівна Морзе (ред.) — К. : Видавець Корбуш, 2008. — 592с.
 13. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 3 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2004.- Ч. 1 : Загальна методика навчання інформатики. — К. : Навчальна книга, 2004 — 256с.
 14. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 3 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2004.- Ч. 2 : Методика навчання інформаційних технологій. — К. : Навчальна книга, 2004 — 288с.
 15. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 3 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2004. - Ч. 3 : Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. — К. : Навчальна книга, 2004 — 200с.
 16. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 4 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2003. - Ч. 1 : Загальна методика навчання інформатики. — К. : Навчальна книга, 2003 — 254с.
 17. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 4 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2003.- Ч. 2 : Методика навчання інформаційних технологій. — К. : Навчальна книга, 2003 — 288с.
 18. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 4 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2003.- Ч. 3 : Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. — К. : Навчальна книга, 2003 — 196с.
 19. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник:У 4 ч. / М.І. Жалдак (ред.). — К. : Навчальна книга, 2003. - Ч. 4 : Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. — К. : Навчальна книга, 2004 — 365с.
 20. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К. : Видавнича група ВНV, 2008. — 350c.
 21. Морзе Н.В., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Прикладне програмне забезпечення: енциклопедичне видання:навч.-метод. посібник / АПН України ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. — К. : Редакція "Комп'ютер", 2008. — 128с.
 22. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 39с.
 23. Морзе Н.В. Зошит з інформатики. 10 клас: до експерим. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. закл. : [в 2 ч.] / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська ; під ред. Н. В. Морзе, 2008. — 128 с. - Ч. 1 — 128 с.
 24. Морзе Н.В. Зошит з інформатики. 10 клас: до експерим. підруч. для 10 кл. загальноосвіт. закл. : [в 2 ч.] / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська ; під ред. Н. В. Морзе, 2008. — 112 с. : a-рис. - Ч. 2 — 112 с. : a-рис.
 25. Морзе Н.В. Зошит з інформатики: до підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. : в 2 ч. / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська, 2009. — 112 с. : a-іл.- Ч. 1 — 112 с. : a-іл.
 26. Основи інформатики: Екзаменаційні білети: запитання та відповіді: Посібник для підгот. до іспитів з основ інформатики уч. 10- 11 кл. серед. закл. освіти, ліцеїв та гімназій всіх типів у 2000 р. / Наталія Вікторівна Морзе (авт.-упоряд.) — К. : ДіаСофтЮП, 2000. — 159с.

Контакти

(+38044)= 272-18-46

Примітка:

Використано матеріал із сайту Київського університету імені Бориса ГрінченкаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама