Новаченко Тетяна Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 07:35, 15 квітня 2010; Snak (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Новаченко Тетяна Василівна

Новаченко Тетяна Василівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти ЦІППО АПН України, викладач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова.


Зміст

Освіта

Народилася в м. Білгород-Дністровську Одеської обл.

Після музичного училища розпочала свій шлях педагога в Білгород-Дністровському педагогічному училищі.

Навчалася в Одеському національному університеті імені І.І. Мєчнікова на історичному факультеті, після закінчення якого продовжує навчатися в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) та аспірантурі за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти».


Досвід роботи

З 2002р. працювала в Одеському обласному інституті вдосконалення вчителів і в Південноукраїнському державному педагогічному університеті.

Зараз працює в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України та НПУ імені М.П.Драгоманова.


Наукова діяльність

У 2004 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ (Застосування принципів синергетичного підходу)».


Основні публікації:

  1. Синергетический подход в воспитании и образовании //Міжнародне співробітництво та університетська освіта. Матеріали міжнародної наук. конфер. - Миколаїв, 2003. – С.127-130.
  2. Создание ситуации диалога культур как фактор самореализации личности будущего учителя //Славянский педагогический собор: Тезисы докладов 1 Международного конгресса. – Тирасполь, 2003. С. 313-317.
  3. Некоторые аспекты формирования педагогической культуры будущих учителей // Наша школа. - №2. - Одесса, 2003. – С.37-38.
  4. Соціальні аспекти дистанційного навчання та їх взаємозв'язок з теорією самоорганізації // Матеріали Всеукраїнської. наук.-практ. конф. – Наша школа. - №3. - Одеса, 2003. - С.80-81.
  5. К вопросу о синергетике образования // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського – зб. наук. пр. – Вип.3-4. - 2000. – С.123-126.
  6. До питання про формування естетичної культури засобами музики //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету (м. Одеса) імені К.Д.Ушинського – Зб. наук. пр. – Вип.5. – 2001. – С.14-17.
  7. Обрядовий фольклор як формування духовної культури підростаючого покоління // Початкова школа українського Подунав'я: минуле, теперішнє, майбутнє/ Зб. матеріалів регіон. наук-прак. конф. – Ізмаїл, 2001. – С.61-63.
  8. Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ: Методичні рекомендації. – Одеса, 2004. – 43 с.
  9. Позитивна евристика як умова формування педагогічної самоорганізації // Науковий вісник ПДПУ (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського – Зб. наук. праць – Вип.5-6. – 2005. - С.201-208.


Наукові праці представлені в категорії "Наукові праці Новаченко Т.В."Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама