Новини/2012-04-27

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Новина від 27 квітня 2012 року

17 квітня 2012 року у рамках Тижня кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка відбулась студентська наукова конференція «Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимір».

Конференція була присвячена питанням переосмислення форм та засобів комунікативного впливу на особистість, взаємодії людей у процесі вербалізованих та невербалізованих актів спілкування та визначення місця і ролі особистості як суб’єкта та об’єкта різних соціокультурних та соціолінгвістичних впливів.

На конференції були представлені доповіді молодих науковців – студентів денної форми навчання ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», які різнобічно окреслили лінгвокультурні аспекти викладання іноземних мов, досліджували особливості впровадження інноваційних технологій у процес викладання іноземних мов у ДНЗ та ЗНЗ, визначили місце лінгводидактики у контексті сучасної лінгвістичної парадигматики та намагалися уточнити зв’язок мови, особистості й культури як об’єктів та суб’єктів процесу міжкультурної комунікації.

Матеріали конференції незабаром будуть розміщені у "Віснику психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 7"

Детальніше про конференцію Іншомовний комунікативний простір: соціокультурний вимірОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама