Патинок Оксана Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Патинок Оксана Петрівна

Патинок Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова


Освіта

У 1986 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


Основні публікації:

  1. Патинок О.П. Формування творчого потенціалу студентів педагогічних училищ / Патинок О.П. // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. - К.,1997. - С.249-252.
  2. Патинок О. П. Відповідальність як компонент професійно-етичної поведінки практичного психолога [Text] / О.П. Патинок // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. : НПУ , 2004. - Вип. 1 (23) . - С. 139-145.
  3. Патинок, Оксана. Типологія відповідальності як психологічного феномену : научное издание / О. Патинок // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-27 квітня 2006 р.: У 5 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закладів України приват. форми власності, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Європейський ун-т. – К. : Вид-во Європейського ун-ту , 2006. - Т. 3. - С. 173-175.
  4. Патинок О. П.Програма активізації механізмів формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника : научное издание / О. П. Патинок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2007. - Вип. 5 (Ч. 2). - С. 135-140.
  5. Патинок О. П.Взаємозв'язок становлення відповідальності з особливостями професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників [] / О. П. Патинок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 22 (46) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 237-244.
  6. Патинок О. П.Становлення самосвідомості майбутніх соціальних працівників як особистісної детермінанти їх відповідальності [] / О. П. Патинок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2009. - Вип. 26 (50), Ч. 1 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - C. 334-339.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама