Пов’якель Надія Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 05:56, 19 липня 2011; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Пов’якель Надія Іванівна

Пов’якель Надія Іванівна (1947 – 2011) – відомий український психолог, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова.

Народилася 27.10.1947р. у м. Мурманську.

Зміст

Освіта

У 1972 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, кваліфікація „Вчитель російської мови і літератури”.

Досвід роботи

Має 16 років стажу безпосередньо викладацької діяльності у ВНЗ, загальний науково-педагогічний стаж – 34 роки.

 • З 1969 по 1980 рр. пройшла шлях від лаборанта до старшого наукового співробітника НДІ психології АПН України.
 • Працювала старшим науковим співробітником відділу психологічних досліджень НДІП Мінприбору СРСР (1980-1986);
 • старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником відділу психологічних досліджень "Міськсистемотехніки» Київської держадміністрації (1986-1994);
 • Після закінчення докторантури у 2003р. – професор кафедри психології і педагогіки, завідувач кафедри практичної психології НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • з 2008р. до 18 липня 2011 р. – завідувач кафедри практичної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М.П. Драгоманова.

Наукова діяльність

Доктор психологічних наук (2004 р.), професор (2006 р.), доцент (1996 р.), старший науковий співробітник (1994 р.).

 • У 1988 р. без відриву від виробництва МДУ імені М.В.Ломоносова (факультет психології) захистила кандидатську дисертацію, спеціальність – 19.00.01, загальна психологія, історія психології.
 • Закінчила докторантуру (2000 – 2003 рр.) в НПУ імені М.П.Драгоманова та захистила докторську дисертацію (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2004 р.). Тема докторської дисертації: „Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів”.
 • Основна спрямованість наукової діяльності: практична психологія, психологія та акмеологія професіогенезу фахівця-психолога, психологія професійного мислення психолога, психологічне консультування, психокорекція та психотерапія, превентивна і консультативна психологія здоров’я, психологія конфлікту.
 • З 1992 року цілеспрямована займається підготовкою психологів і практичних психологів (ліцензувала спеціальність „Практична психологія” для НПУ імені М.П.Драгоманова), постійно входила в склад випускових кафедр з психологічних спеціальностей в НПУ, завідувач випускової кафедри практичної психології з 2005 р.
 • Розробила (з початку 1994 р.) зміст, вимоги, технологію комплексу типових і навчальних програм та навчальних посібників із дисциплін практичної і прикладної психології для студентів-психологів „Основи психоконсультування та психокорекції”, „Консультативна психологія”, „Основи психотерапії”, „Психологія професійної самосвідомості”, „Психологія саморегуляції”, „Психологія конфлікту” та ін. на основних формах підготовки фахівців із психології в НПУ імені М.П.Драгоманова.
 • Була членом у двох спеціалізованих вчених радах: по захисту докторських дисертацій „педагогічна та вікова психологія” (НПУ імені М.П.Драгоманова, м. Київ), по захисту докторських дисертацій „загальна психологія, історія психології; педагогічна та вікова психологія” (ДПУ імені К.Д.Ушинського, м. Одеса).
 • Має авторську наукову школу – „Професіогенез особистості та професійного мислення майбутніх психологів”. Керувала аспірантами та докторантами, співпошукувачами. Кількість захищених під науковим керівництвом кандидатських дисертацій – 10.
 • Виступала опонентом 30 кандидатських і докторських дисертацій з психології.
 • Член президії конфліктологів України, член бюро Товариства організаційних психологів України, активний член Нью-Йоркської Академії наук, вдосконалювала професійну кваліфікацію психолога-практика у Міжнародних психологічних центрах США (має 6 міжнародних сертифікатів „психоконсультанта” і „психотерапевта”).
 • Виступала з науковими доповідями на Міжнародних конгресах у США, Франції, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Росії та ін.
 • Має 340 опублікованих наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 15 навчально-методичних посібників, монографії і 5-ти навчальних посібників для студентів ВНЗ із грифом МОН України..

Нагороди

Відмінник освіти України (2004 р.).

Основні публікації

 1. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів: Монографія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. - 295 с.
 2. Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навчальний посібник / Л. Г. Ложкін, Н. І. Пов'якель. – К. ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.
 3. Повякель Н.И.Практическая психология конфликта : Учебное пособие / Л. Г. Ложкін, Н. І. Пов'якель. - К.: МАУП, 1 вид. – 2000. – 255 с.; 2 вид. – 2002. – 255 с.
 4. Повякель Н.И.Практическая психология в системах „человек-техника” / Л. Г. Ложкін, Н. І. Пов'якель. - К.: МАУП, 2003. – 296 с.
 5. Цикл авторських статей з психології у „Педагогічному словнику” ( за ред. М.Д.Ярмаченка; К.: Педагогічна думка, 2001; 88 авторських статей).
 6. Цикл авторських статей з психології у словнику-довіднику „Психология личности: словарь-справочник”(за ред. П.П.Горностая та Т.М.Титаренко; К.: Рута, 2001; 68 авторських статей).
 7. Керівник авт. колективу, науковий редактор та співавтор комплексу методичних розробок (8) і навчально-методичних посібників (6) з практичної психології для студентів-психологів і практичних психологів („Практична психологія: комплекс типових навчальних програм. – К.; Поліграф-Центр, Вип. 1, 2005. – 260 с.; Вип. 2, 2006. – 136 с.; Вип. 3, 2007.- 342 с.; Вип. 4., 2008 – 130 с. та ін.)


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама