Смаль Василь Захарович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Смаль Василь Захарович

Смаль Василь Захарович (1930-1987) – кандидат педагогічних наук, професор, бувший завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (1968-1983 рр.) КДПІ імені О. М. Горького

Основні публікації

  1. Смаль В.З. Вчитель у творах І.Я.Франка / В. З. Смаль // Радянська школа. - 1986.- 8. - С.89-92.
  2. Смаль В.З. Вчитель у творах І.Я. Франка // Радянська школа. – 1986. - № 8. –. С. 89-92.
  3. Смаль В.З. Корчак Януш, Українська радянська енциклопедія / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974—1985., Том 5., К., 1980.
  4. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: В 3-х т. Т.1. / Сост. Богданова О.С., Смаль В.З. - М.: Педагогика, 1979. - 560 с.
  5. Борисова З.Н., Смаль В.З. Історія дошкільної педагогіки. Хрестоматія. Видавниче об'єднання “Вища школа”. – Київ, 1974. – 319 с.
  6. Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка /Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. - К.: Рад. шк., 1966. - 188 с. - (Пед. б-ка вчителя).
  7. Смаль В.З. Педагогические идеи Ивана Франко: Автореф. дис... канд. пед. наук. К., 1963 – 16 с.
  8. Смаль В.З.Досвід політехнічного навчання і трудового виховання у школах ЧСР, ПНР, НДР (1950-1960). – К.: Рад школа, 1961. – 86 с.

Література про Смаля В.З.

Адаменко О.О. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Василя Захаровича Смаля (1930-1987 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки". - К., 2010Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама