Титаренко Тетяна Михайлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Титаренко Тетяна Михайлівна

Титаренко Тетяна Михайлівна - член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Основні публікації

 1. Титаренко Т.М. Життєві завдання особистості в інтерперсональному контексті // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Матер. методол. семінару АПН України 19 березня 2008 р. – К.: АПН України, 2008. – 728 с. – С. 411–418.
 2. Титаренко Т.М. Життєві завдання як наративний спосіб структурування майбутнього // Вісн. Прикарпатського ун-ту. Філос. і психол. науки. Спец. вип. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 139–143.
 3. Титаренко Т.М., Кляпець О. Я. Запобігання емоційному вигоранню в сім’ї як фактор гармонізації сімейних взаємин: Наук.-метод. посіб. – К.: Міленіум, 2007. – 142 с.
 4. Титаренко Т.М. Актуальні соціально-психологічні настанови молоді на здоровий спосіб життя. // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту: Зб. наук. ст. – К.: КиМУ, 2005. – Вип. 6. – Сер.: Психол. науки. – 213 с.
 5. Титаренко Т.М. Кризове психологічне консультування. – К., 2004.
 6. Титаренко Т.М. Специфіка настанов молоді на здоровий спосіб життя // Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 6.
 7. Титаренко Т.М., Лєпіхова Л.А. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді: Наук.-метод. посіб. – К.: Міленіум, 2006. – 204 с.
 8. Титаренко Т.М., Лєпіхова Л.А., Кляпець О.Я. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя: Метод. рекомендації – К.: Міленіум, 2006. – 124 с.
 9. Алікіна Н.В. Проблемний перебіг життєвих подій та вибір самозахисту // Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / За ред. Т.М. Титаренко. – К.: Міленіум, 2005. – С. 155–167. – 1,0 друк. арк.
 10. Життєві домагання особистості / За ред. Т.М. Титаренко. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 456 с.
 11. Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / За ред. Т.М. Титаренко. – К.: Міленіум, 2005. – 336 с.
 12. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама