Фролов Павло Дмитрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Фролов Павло Дмитрович

Фролов Павло Дмитрович - кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Освіта

Наукова діяльність

Тема дослідження лабораторії: Психотехнологічні складові формування у громадській думці позитивного образу освітніх і суспільних інновацій

Основні публікації

 1. Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників: метод. посібник / Інститут соціальної та політичної психології АПН України. — К. : Міленіум, 2008. — 96с.
 2. Фролов П.Д. Динаміка суспільно-політичних орієнтацій: проблема єдності // “Політична психологія та її роль у становленні української держави”: Зб. наук. праць. – К.:Міленіум, 2005. – Вип.4. – 500 с. с.326-334.
 3. Фролов П.Д., Слюсаревський М.М., Татенко В.О. Проблема політичного лідерства в Україні в контексті політичної реформи // ж. “Маркетинг в Україні” № 1 (23), січень-лютий, 2004. С.21-23.
 4. Фролов П.Д. Техніка експертного оцінювання потенційного впливу інформації з елементами відверто сексуального змісту, жахів та насильства на дитячу, підліткову та юнацьку психіку // Практична психологія та соціальна робота. – № 6 (63). – 2004. – С. 39-42.
 5. Фролов П.Д., Стадник В.А. Візуальні образи політика як засіб формування його іміджу// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей/ АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; – К.: Міленіум, 2005. – Вип. 12 (15). – 276 с. (С.123 - 136).
 6. Фролов П.Д. Політична реклама-2006 в оцінках виборців та експертів// Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб.статей/ АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 13 (16). – С.119 – 124.
 7. Фролов П.Д. Гіпертекст як смислотворча складова інформаційного простору// Культура народов Причерноморья. 2007. № 1. С. 53-56.
 8. Фролов П.Д. Види інформаційно-психологічних впливів та проблема прогнозування їхніх наслідків // Людина у світі інформації: Матеріали наукового семінару “Соціально-психологічні проблеми медіаосвіти: від медіабезпорадності до медіазалежності”. — Київ, 2008. С. 5-8.
 9. Фролов П.Д. Технології побудови цільового іміджу політика // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичний менеджмент. − Український центр політичного менеджменту. Київ, 2008. С.234 - 243
 10. Фролов П.Д. Інформаційний простір та інтерактивні технології формування громадської думки: точки дотику // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И.Вернадского Серия “Филология. Социальная коммуникация” Т.21 (60) № 1. С.90-96.
 11. Фролов П.Д.. Истина находится между правдами “избранных”.
 12. Фролов П.Д.. У пошуках безпрограшного іміджу.
 13. Фролов П.Д.. Уявлення населення про стан і функціонування політичної системи суспільства.
 14. Фролов П.Д.. Электоральная арифметика.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама